• კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება.

  ფასი შეთანხმებით

  გამოცდილი, საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას ნებისმიერი სახის: სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა. ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, დაზარალებულის, ინტერესების დაცვა ნებისმიერი სირთულის სისხლის სამართლის საქმეებზეზე, ყველა ინსტანციის სასამართლოში და ა.შ. გაგიწევთ ასევე უფასო სატელეფონო კონსულტაციას. მისამართი ქ.თბილისი, გრ.რობაქიძის გამზირი-7, კორპუსი-4, ოფისი-9. ქ.თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან. ტელ: 599-39-30-55.

  10463312

  27/02/17 12:32

  თბილისი

 • სამართლებრივი დახმარება/Legal advice

  1 $

  უფასო იურიდიული კონსულტაცია - ტელ: 577 11-15-37, (032)2549451;

   

  Free legal advice - 577111537, (032)2549451;

   

  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა. 

  Facebook page - -> იურიდიული პრაქტიკა

   

  მის: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 12-კმ N6, თბილისის საქალაქო სასამართლო, ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451. 

  10003299

  27/02/17 12:26

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება

  100

  თავაზობთ კვალიფიციურ , იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, 
  ჩვენი ბიუროს მომსახურება გულისხმობს: 
  1) კვალიფიციური უფასო კონსულტაცია;
  2) დოკუმენტაციის მომზადება და საქმის მასალების გაცნობა;
  3) სარჩელის, შესაგებლის ,განცხადების შედგენა;
  4) წარმომადგენლობა სასამართლოში, სახელმწიფო ორგანოებში,სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებში- კლიენტის კანონიერი უფლებების და ინტერესების დაცვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში და  სასამართლოში.

  ტელ:595935162;

  ასევე შეგეძლიათ მოგვწეროთ თქვენი პრობლემის შესახებ ჩვენს ელ.ფოსტაზე: info@lawyer.org.ge

  ჩვენი ბიურო იცავს არა მხოლოდ სრულწლოვანი პირების, ასევე არასრულწლოვანი პირების უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, 

   

  http://lawyer.org.ge/

  10424920

  27/02/17 11:00

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება

  100

  თავაზობთ კვალიფიციურ , იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, 
  ჩვენი ბიუროს მომსახურება გულისხმობს: 
  1) კვალიფიციური უფასო კონსულტაცია;
  2) დოკუმენტაციის მომზადება და საქმის მასალების გაცნობა;
  3) სარჩელის, შესაგებლის ,განცხადების შედგენა;
  4) წარმომადგენლობა სასამართლოში, სახელმწიფო ორგანოებში,სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებში- კლიენტის კანონიერი უფლებების და ინტერესების დაცვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში და  სასამართლოში.

  ტელ:595935162;  http://lawyer.org.ge/

  ასევე შეგეძლიათ მოგვწეროთ თქვენი პრობლემის შესახებ ჩვენს ელ.ფოსტაზე: info@lawyer.org.ge

  ჩვენი ბიურო იცავს არა მხოლოდ სრულწლოვანი პირების, ასევე არასრულწლოვანი პირების უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს,

  10425798

  27/02/17 10:00

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს :

  1. უფასო ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;

  2. საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა ;

  3 .იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა )

  4. ორგანიზაციების და კერძო ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის ,სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ,სამეწარმეო და სხვა ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე ნებისმიერ ინსტანციის სასამართლოებში.

  5. სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა .

  6. სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება .

  7. სისხლის სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა .

  ფიზიკურ ასევე იურიდიულ პირებს მომსახურეობის თანხის გადახდა შეეძლებათ როგორც წინდაწინ ასევე ეტაპობრივად

  10501329

  27/02/17 08:08

  თბილისი

 • იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა

  ფასი შეთანხმებით

  1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი,შესაგებელი, განცხდება, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად.

  2.გთავაზობთ უფასო  სამართლებრივ კონსულტაციას.

  3. ნებისმიერი კატეგორიის საქმეზე გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებებში.

  597 911240

  TWITTER https://twitter.com/ADVOKATEBI ,

  FACEBOOK https://www.facebook.com/IURISTI

  10501327

  27/02/17 08:07

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება

  100

  თავაზობთ კვალიფიციურ , იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, 
  ჩვენი ბიუროს მომსახურება გულისხმობს: 
  1) კვალიფიციური უფასო კონსულტაცია;
  2) დოკუმენტაციის მომზადება და საქმის მასალების გაცნობა;
  3) სარჩელის, შესაგებლის ,განცხადების შედგენა;
  4) წარმომადგენლობა სასამართლოში, სახელმწიფო ორგანოებში,სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებში- კლიენტის კანონიერი უფლებების და ინტერესების დაცვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში და  სასამართლოში.

  ტელ:595935162;

  ასევე შეგეძლიათ მოგვწეროთ თქვენი პრობლემის შესახებ ჩვენს ელ.ფოსტაზე: info@lawyer.org.ge

  ჩვენი ბიურო იცავს არა მხოლოდ სრულწლოვანი პირების, ასევე არასრულწლოვანი პირების უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს,

   

   

  http://lawyer.org.ge/

  10425707

  27/02/17 08:00

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  კვალიფიციური ადვოკატები მოგემსახურებიან სამოქალაქო/ადმინისტრაციული მიმართულებით შემდეგ საკითხებზე: 
  1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 
  2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 
  5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 
  6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები 
  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

  ტელ: 2 32 74 71; 

  555 25 49 03;

  577 28 35 25;


  მის: ქ.თბილისი, შ. ნუცუბიძის #153

   

  10311821

  26/02/17 23:00

  თბილისი

 • სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავებზე

  ფასი შეთანხმებით

  ოფისი მდებარეობს წინამძღვრიშვილის ქ.#43-ში. მოგემსახურებით სასამართლოს და სხვა ორგანოებში წარმომადგენლად ნებისმიერ სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავაზე.

  10500711

  26/02/17 21:26

  თბილისი

 • detektivi.ge გთავაზობთ კერძო დეტექტივის მომსახურებას!!! 5970

  1

  გთავაზობთ კერძო დეტექტივის 24 საათიან მომსახურებას, ოპტიმალურ დროში, ხელმისაწვდომ ფასად!!

  detektivi.ge   /597 00 68 08;  591 25-03-03/

  – ღალატი (გამოვლენამტკიცებულება).

  – შვილებზემეთვალყურეობადამავნეგარემოსგანმათიდაცვა (ნარკომანია, აზარტულითამაშები, საეჭვოურთიერთობები).

  -მოსამსახურეების ან ძიძებისმიერ მოვალეობების შესრულების მონიტორინგი.

  – ინფორმაციის შეგროვება ოჯახური ურთიერთობების სფეროდან (წინასწარი ინფორმაცია „სარძლოს“, „სასიძოს“ და სხვათა შესახებ).

  – ალიმენტისთვისსაჭირომტკიცებულებათამოძიება.

  – საქორწინოკონტრაქტი.

  – იურიდიულიკონსულტაციადაწარმომადგენლობა.

  – შიდა უსაფრთხოების საინფორმაციო უზრუნველყოფა.

  – კომერციული შპიონაჟისა და მიზანმიმართული საბოტაჟის გამოვლენა და ნეიტრალიზაცია.

  – არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა.

  – პარტნიორთა, პოტენციურ პარტნიორთა, კლიენტთა, პერსონალის გადამოწმება და რისკების შეფასება.

  – მოვალეთა მოძიება.

  – ტექნიკური მხარდაჭერა თანამედროვე ტექნოლოგიებით.

  – უსაფრთხო საინფორმაციო არხების, პრივატული შეხვედრების კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა.

  – საჭიროებისამებრ ე.წ. „ალიბის“ უზრუნველყოფა. თქვენ აღარ მოგიწევთ თავის მართლება, თქვენს მაგივრად ამას ჩვენ გავაკეთებთ.

  – მოვალეთა მოძებნა და მათი ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება კანონით გათვალისწინებული წესითა და შემთხვევებში.

  – წარმატებული კომუნიკაცია ნებისმიერ სფეროსა და ურთიერთობაში, სადაც ჩვენ წარმოგადგენთ.

  – წარმომადგენლობა ბანკებთან, კრედიტორებთან, არაკეთილმოსურნედ განწყობილ პირებთან, თქვენს პრობლემებს ჩვენ ვაგვარებთ.

   მოგემსახურებიან პროფესიონალი და კვალიფიციური კადრები:

  დეტელური ინფორმაცია და ტარიფები შეგიძლიათ მოიძიოთ -  detektivi.ge

  ჩვენ ვმუშაობთ კვირაში 7 დღე 24 საათის განმავლობაში.

  დაგვიკავშირდით ნებისმიერ თქვენთვის ხელსაყრელ დროს!

  კონფიდენციალურობა გარანტირებულია!!

  ტელ.: 597 00 68 08;  591 25-03-03

  10450556

  26/02/17 21:00

  თბილისი

 • საადვოკატო მომსახურეობა და იურიდიული დამხმარება

  ფასი შეთანხმებით

  gtavazobt saadvokato momsaxureobas da iuridiul daxmarebas kote nomer:577400902

  10500380

  26/02/17 19:46

  ბათუმი

 • საადვოკატო მომსახურება

  300

  გთავაზობთ კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურებას როგორც სისხლში ასევე სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე

  10494209

  24/02/17 16:04

  თბილისი

 • სტაჟირება

  50

  ადვოკატი გთავაზობთ სტაჟირების გავლას საადვოკატო ბიუროში, კვალიფიციურ ადვოკატებთან. სტაჟირებისთვის აუცილებელია ჩაბარებული გქონდეთ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა. ფასი 50 ლარი. ტელ.: 599197345

  10494194

  24/02/17 16:00

  თბილისი

 • გლდანში კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება

  10

  შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას, დაგიწერთ სარჩელს, შესაგებელს, საჭირო განცხადებებს, ხელშეკრულებებს დაბალ ფასად. დაგეხმარებით სანდო და კვალიფიციურ ნოტარიუსთან სამართლებრივი ურთიერთობების მოგვარებაში. მომსახურება მოიცავს:

  საბანკო დავები

  უძრავი ქონების ლეგალიზაცია-დაკანონებები

  სითი პარკის ჯარიმებისა და სხვა ადმინისტრაციული დავების მოგვარება

  სამემკვიდრეო დავები

  10493874

  24/02/17 14:34

  თბილისი

 • აღსრულება, სააღსრულებო ფურცელი, აღსასრულებელი გადაწყვეტილება

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ, სასამართლო (ნოტარიუსის) გადაწყვეტილების აღსრულებას მოკლე დროში, საქართველოს მასშტაბით. კრედიტორის ან/და მოვალის ინტერსების დაცვას. კერძო სააღსრულებო მომსახურებას&სააღსრულებო ფურცლის მიღებას.უზრუნველყოფილ (იპოთეკურ) სესხებზე გაცემული სააღსრულებო ფურცლების აღსრულებას წინასწარი საფასურის გარეშე. ასევე, წარმოადგენლობას გამარტივებული საქმისწარმოების პროცესში სააღსრულებო ბიუროში. 

  კონსულტაცია  უფასოა.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  მისამართი: თბილისი, სანაპიროს #2ა (იუსტიციის სახლის მოპირდაპირედ)

  ტელ: 230 99 11, 230 99 22; მობ: 599 50 46 36

  ელ. ფოსტა: development@tilway.ge

   

   

   

  10395667

  24/02/17 11:32

  თბილისი

 • შრომითი დავები (სამსახურში აღდგენა, კომპენსაციის მოთხოვნა.)

  ფასი შეთანხმებით

   

   

  • შრომითი დავები (სამსახურში აღდგენა, კომპენსაციის მოთხოვნა.),

   

  საადვოკატო ბიურო "ნაკაშიძე&პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.

  კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას  უმაღლეს დონეზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში ნებისმიერი სირთულის კატეგორისს საქმეზე:

   

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

  • ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
  • საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
  • იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
  • ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა)
  • სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა,
  • სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი;
  • სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

   

  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

   

  საკონტაქტო პირი: 

  ნაკაშიძე&პარტნიორები
  უფასო იურიდიული კონსულტაცია
  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177
  მობ: (+995) 599 50 55 78

  10491986

  23/02/17 18:44

  თბილისი

 • ​​​​​​​​​​​​​​სახელშეკრულებო დავები:   ჩუქების, სესხი იპოთ

  ფასი შეთანხმებით

   

   

  ​​​​​​​სახელშეკრულებო დავები:  

  • ჩუქების,
  • სესხი
  • იპოთეკა
  • ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება,
  • და.ა.შ 

   

  საადვოკატო ბიურო "ნაკაშიძე&პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.

  კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას  უმაღლეს დონეზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში ნებისმიერი სირთულის კატეგორისს საქმეზე:

   

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

  • ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
  • საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
  • იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
  • ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა)
  • სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა,
  • სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი;
  • სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

   

  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

   

  საკონტაქტო პირი: 

  ნაკაშიძე&პარტნიორები
  უფასო იურიდიული კონსულტაცია
  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177
  მობ: (+995) 599 50 55 78

  10491976

  23/02/17 18:41

  თბილისი

 • უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის

  ფასი შეთანხმებით

   

   

  უდავო წარმოება

  • სახელსა და გვარში შეცდომა,
  • ქორწინების ფაქტის დადგენა,
  • სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება  
  • სხვა) 

   

  საადვოკატო ბიურო "ნაკაშიძე&პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.

  კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას  უმაღლეს დონეზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში ნებისმიერი სირთულის კატეგორისს საქმეზე:

   

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

  • ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
  • საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
  • იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
  • ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა)
  • სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა,
  • სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი;
  • სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

   

  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

   

  საკონტაქტო პირი: 

  ნაკაშიძე&პარტნიორები
  უფასო იურიდიული კონსულტაცია
  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177
  მობ: (+995) 599 50 55 78

  10491951

  23/02/17 18:33

  თბილისი

 • უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი

  ფასი შეთანხმებით

   

  • უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ)

   

  საადვოკატო ბიურო "ნაკაშიძე&პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.

  კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას  უმაღლეს დონეზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში ნებისმიერი სირთულის კატეგორისს საქმეზე:

   

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

  • ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
  • საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
  • იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
  • ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა)
  • სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა,
  • სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი;
  • სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

   

  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

   

  საკონტაქტო პირი: 

  ნაკაშიძე&პარტნიორები
  უფასო იურიდიული კონსულტაცია
  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177
  მობ: (+995) 599 50 55 78

  10491939

  23/02/17 18:32

  თბილისი

 • სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ)

  ფასი შეთანხმებით

   

   

  • ​​​​​​​სამემკვიდრეო დავები : (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 

   

  საადვოკატო ბიურო "ნაკაშიძე&პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.

  კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას  უმაღლეს დონეზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში ნებისმიერი სირთულის კატეგორისს საქმეზე:

   

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

  • ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
  • საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
  • იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
  • ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა)
  • სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა,
  • სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი;
  • სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

   

  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

   

  საკონტაქტო პირი: 

  ნაკაშიძე&პარტნიორები
  უფასო იურიდიული კონსულტაცია
  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177
  მობ: (+995) 599 50 55 78

  10491935

  23/02/17 18:31

  თბილისი

ზემოთ