მობილურ ვერსიაზე გადასვლა
 • სამართლებრივი დახმარება/Legal advice

  1 $

  -- უფასო იურიდიული კონსულტაცია.

   

  -- Free legal advice.

   

  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა. 

  Facebook page - -> იურიდიული პრაქტიკა;

   

  მის: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 12-კმ N6, თბილისის საქალაქო სასამართლო, ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451. 

  10647822

  26/04/17 10:37

  თბილისი

 • აღსრულება, სააღსრულებო ფურცელი, აღსასრულებელი გადაწყვეტილება

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ, სასამართლო (ნოტარიუსის) გადაწყვეტილების აღსრულებას მოკლე დროში, საქართველოს მასშტაბით. კრედიტორის ან/და მოვალის ინტერსების დაცვას. კერძო სააღსრულებო მომსახურებას&სააღსრულებო ფურცლის მიღებას.უზრუნველყოფილ (იპოთეკურ) სესხებზე გაცემული სააღსრულებო ფურცლების აღსრულებას წინასწარი საფასურის გარეშე. ასევე, წარმოადგენლობას გამარტივებული საქმისწარმოების პროცესში სააღსრულებო ბიუროში. 

  კონსულტაცია  უფასოა.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  მისამართი: თბილისი, სანაპიროს #2ა (იუსტიციის სახლის მოპირდაპირედ)

  ტელ: 2 30 99 11, 2 30 99 22; მობილური: 599 50 46 36; 579 09 09 08

  ელ. ფოსტა: agsrulebageo@gmail.com

   

   

   

  10395667

  26/04/17 10:00

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  კვალიფიციური ადვოკატები მოგემსახურებიან სამოქალაქო/ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით შემდეგ საკითხებზე: 
  1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 
  2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 
  5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 
  6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები 

  7) კერძო და კ ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოებში;
  8) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვას და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  9) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  10) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 11)დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.
  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

  ტელ: 2 32 74 71; 

  599 52 49 09

  577 28 35 25;


  მის: ქ.თბილისი, შ. ნუცუბიძის #153

   

  10311821

  26/04/17 09:00

  თბილისი

 • ადვოკატი

  1 $

  ს.ს.ი.პ. "საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის" წევრი  ადვოკატი გთავაზობთ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას:  დავიცავთ თქვენს კანონიერ უფლებებს ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეებზე; facebook advokati lasha janibegashvili

  თანხის გადახდის საუკეთესო პირობით

   უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დავა საადგილმამულო დავა,წილის გამოყოფა გაყოფა გამიჯვნა,საოჯახო დავები

  ,იპოთეკური სესხიდან გამომდინარე დავები

  ბანკთან და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სესხებასთან დაკავშირებული  დავები,.

  სამემკვიდრეო დავები,

  პრობლემური სესხები ,განქორწინება, ალიმენტი,

  უძრავი ქონების დაკანონება ლეგალიზება,

  ატსტუპნიკეკსა და ბინისმესაკუთრეს შორის  დავები,

  სახელშეკრულებო დავები,

  საამშენებლო კომპანიებთან დავები;ბანკებთან დავები და სხვა ნებისმიერი სახის სისხლის,სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე; საკონტაქტო ტელეფონი 558-777733, 597 70 55 59; facebook. Advokati Lasha Janibegashvili  საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან დაგვიკავშირდით +995 558777733

  ვებ გვერდი advocatory.ge

  10561826

  25/04/17 23:14

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება სამოქალაქო სამართალში

  1

  სრული იურიდიული მომსახურება სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით, იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა, წარმომადგენლობა კვალიფიციურ იურისტთა ჯგუფის მიერ.

  10668470

  25/04/17 17:30

  თბილისი

 • ადვოკატი/უფასო იურიდიული კონსულტაცია

  1 $

  გთავაზობთ იურიდიული მომსახურების სრულ სპექტრს ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, თურქულ და არაბულ ენებზე შემდეგ სფეროებში: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, სანივთო სამართალი,სამეწარმეო სამართალი,საოჯახო-მემკვიდრეობითი სამართალი, შრომის სამართალი, საგადასახადო-საბაჟო სამართალი, გაკოტრების სამართალი. ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი, საბანკო-სადაზღვევო სამართალი,  სისხლის სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, კონსტიტუციური სამართალი, საერთაშორისო კერძო სამართალი;, საერთაშორისო საჯარო სამართალი, საერთაშორისო და ევროპული სისხლის სამართალი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს (სტრასბურგი) სამოსამართლო სამართალი.

        კომპანიის მომსახურებაში შედის ასევე ცალკეული სამართლებრივი დოკუმენტების  (განცხადება, სარჩელი, საჩივარი, შესაგებელი, შუამდგომლობა და სხვა დოკუმენტები) შედგენა.

       კომპანის მაღალკვალიფიცირებული ადვოკატები  ნებისმიერ  სამართლებრივ საკითხზე იურიდიული კონსულტაციას უფასოდ ახორციელებენ!

        

  10668324

  25/04/17 16:48

  თბილისი

 • deteqcia.com ქალთა კერძო გამოძიების სააგენტო - FPI გთავაზობთ

  ფასი შეთანხმებით

  ჩვენი კერძო დეტექტიური მომსახურეობა მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას: ოჯახი, ბიზნესუსაფრთხოება და პირადი პრობლემები. tel.: +(995) 595 19 77 33
  1.ოჯახი:
  შვილებზე მეთვალყურეობა (მავნე ზეგავლენის დადგენა);
  შვილების პოტენციური მეორე ნახევრების ზურგს უკან შემოწმება;
  ალიმენტისთვის საჭირო მტკიცებულებების მოპოვება;
  ძიძებზე მეთვალყურეობა, როგოც სახლში, ასევე მის გარეთ;
  საქორწინო კონტრაქტთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება.
  2.ბიზნესუსაფრთხოება:
  თანამშრომლების შემოწმება სიცრუის დეტექტორზე;
  მოვალეების მოძიება და მათი ქონებრივი მდგომარეობის დადგენა;
  კომერციული შპიონაჟისა და საბოტაჟის გამოვლენა;
  არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის გამოვლენა;
  პარტნიორების, პერსონალის და კლიენტების გადამოწმება;
  შიდა უსაფრთხოების საინფორმაციო უზრუნველყოფა;
  იურიდიული კონსულტაცია და წარმომადგენლობა.
  3. პირადი პრობლემები:
  ღალატის გამოვლენა;
  ე.წ. ალიბის უზრუნველყოფა;
  კონფიდენციალური შეხვედრების მოწყობა.

  10667825

  25/04/17 14:19

  თბილისი

 • კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება.

  ფასი შეთანხმებით

  გამოცდილი, საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას ნებისმიერი სახის: სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა. ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, დაზარალებულის, ინტერესების დაცვა ნებისმიერი სირთულის სისხლის სამართლის საქმეებზეზე, ყველა ინსტანციის სასამართლოში და ა.შ. გაგიწევთ ასევე უფასო სატელეფონო კონსულტაციას. ვფლობ ინგლისურ ენას და შემიძლია ინგლისურად მოლაპარაკე უცხოელ კლიენტებთან საუბარი და მუშაობა. მისამართი ქ.თბილისი, გრ.რობაქიძის გამზირი-7, კორპუსი-4, ოფისი-9. ქ.თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან. ტელ: 599-39-30-55.

  10647909

  25/04/17 14:13

  თბილისი

 • ვისესხებ თანხას

  5000 $

  ვისესხებ თანხას ბინის უზრუნველყოფით თანხა მჭირდება სასწრაფოდ საკადასტრო 01.19.39.012.044.01.003

  10667751

  25/04/17 14:00

  თბილისი

 • კერძო დეტექტების სააგენტო "ადლერი" გთავაზობთ

  ფასი შეთანხმებით

  https://detectiveadler.com/

  სიმართლეს ეძებ?! ნუ იმოქმედებ დამოუკიდებლად,მიანდე შენი საქმე პროფესიონალებს! 
  კერძო დეტექტების სააგენტო "ადლერი" გთავაზობთ პროფესიონალურ მომსახურეობას კონფიდენციალურობის დაცვის 100%-იანი გარანტიით. 
  სერვისები: 

  ს ი ც რ უ ი ს დ ე ტ ე ქ ტ ო რ ი-თანამედროვე მეთოდი რეალობის გამოსავლენად! თუ გაქვთ ეჭვი თქვენს დაქირავებულ თანამშრომელზე, ძიძაზე,რომელიც თქვენს შვილს უვლის,თუ დაკარგეთ რაიმე ძვირფასი ნივთი და კონკრეტულ ადამიანზე გაქვთ ეჭვი,ამ და ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში ჩვენ დაგეხმარებით სიმართლის დამტკიცებაში! 

  შ ვ ი ლ ე ბ ზ ე მ ე თ ვ ა ლ ყ უ რ ე ო ბ ა -თქვენს შვილს ცვლილებეს ატყობთ ?! გახდა აგრესიული,შეიცვალა სტილლი,ან თვლით, რომ მისი სამეგობრო წრე საეჭვოა?! გთავაზობთ მომსახურეობას, რომელიც საშუალებას მოგცემთ თქვენი შვილის თითოეული ნაბიჯის შესახებ გქონდეთ ინფორმაცია.ჩვენ დავიცავთ მათ მავნე გარემოში მოხვედრისგან,აზარტული თამაშებისგან და სხვა.

  ღ ა ლ ა ტ ი ს გ ა მ ო ვ ლ ე ნ ა- გაქვთ ეჭვი,რომ თქვენი მეუღლე არ არის თქვენი ერთგული?! ნუ იცხოვრებთ ეჭვებში პროფესიონალი კერძო დეტექტივები დაგეხმარებიან გათავისუფლდეთ ეჭვებისგან,ისინი შეგატყობინებენ ნებისმიერ ინფორმაციას თქვენი მეორე ნახევრის გადაადგილების შესახებ.

  ბ ი ზ ნ ე ს უ ს ა ფ რ თ ხ ო ე ბ ა- ტექნიკური მხარდაჭერა თანამედროვე ტექნოლოგიებით,ჩვენ დაგეხმარებით: თქვენი ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, პოტენციურ პარტნიორთა გადამოწმება და რისკებისსწორად შეფასება,საიდუმლო შეხვედრების უზრუნველყოფა, მოვალეთა მოძიება და სხვა. 

  მ ო ვ ა ლ ე ე ბ ი - თქვენი მოვალეების შესახებ ინფორმაციის მოძიება 


  კერძო დეტექტიური კომპანია "ადლერი"- უმოკლესი გზა სიმართლემდე ! 
  დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში,ჩვენ დაგეხმარებით,როგორც საქართველოში ,ისე საქართველოს ფარგლებს გარეთ : 592 98 07 06

   

  10667572

  25/04/17 13:16

  თბილისი

 • იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა

  ფასი შეთანხმებით

  1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი,შესაგებელი, განცხდება, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად.

  2.გთავაზობთ უფასო  სამართლებრივ კონსულტაციას.

  3. ნებისმიერი კატეგორიის საქმეზე გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებებში.

  597 911240

  10666819

  25/04/17 07:58

  თბილისი

 • კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურეობა.

  ფასი შეთანხმებით

  კვალიფიციური და გამოცდილი ადვოკატი კონსულტაციას გაგიწევთ სამოქალაქო სამართლის სფეროში.

  ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რაც შეეხება დოკუმენტის მოძიება-შგროვებას, ჩასწორებას, რაც მნიშვნელოვანია თქვენი საქმის მოგვარებაში, დაგეხმარებათ ადვოკატი.

  ქონებრივი დავები, ზიანის ანაზღაურება, განქორწინების შემდგომ არსებული პრობლემები, სესხთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს ის თემებია, სადაც იურიდიული კონსულტაცია დაგჭირდებათ.

  10666215

  24/04/17 22:22

  თბილისი

 • გავასესხებ!

  50000 $

  გავასესხებთ თანხებს უძრავი ქონების მყარი გარანტიით, იპოთეკის ხელშეკრულებით 2,5 %- და 3 % ად თანხის ნაწილობრივ დაფარვით, ჯარიმების გარეშე, კორპუსის ბინები, კერძო სახლები, მშენებარე კერძო ბინები, ბაღის შენობები კალიდორული სისიტემის ბინები, სამოსახლო მიწის ნაკვეთები, გრძელვადიანი ხელშეკრულრბით, ოფისი ბოლომდე თქვენს გვერდით იქნება. 555389943

  10640311

  24/04/17 18:52

  თბილისი

 • ​​​​​​​​​​​​​​სახელშეკრულებო დავები:   ჩუქების, სესხი იპოთ

  ფასი შეთანხმებით

   

   

  სახელშეკრულებო დავები:  

  • ჩუქების,
  • სესხი
  • იპოთეკა
  • ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება,
  • და.ა.შ 

   

  საადვოკატო ბიურო "ნაკაშიძე&პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.

  კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას  უმაღლეს დონეზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში ნებისმიერი სირთულის კატეგორისს საქმეზე:

   

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

  • ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
  • საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
  • იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
  • ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა)
  • სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა,
  • სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი;
  • სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

   

  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

   

  საკონტაქტო პირი: 

  ნაკაშიძე&პარტნიორები
  უფასო იურიდიული კონსულტაცია
  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177
  მობ: (+995) 599 50 55 78

  10491976

  24/04/17 17:32

  თბილისი

 • საბანკო დავები / ვადაგადაცილებული სესხები : იპოთეკური, სამომ

  ფასი შეთანხმებით

   

  • საბანკო დავები / ვადაგადაცილებული სესხები : იპოთეკური, სამომხმარებლო,ავტო.

   

  საადვოკატო ბიურო "ნაკაშიძე&პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.

  კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას  უმაღლეს დონეზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში ნებისმიერი სირთულის კატეგორისს საქმეზე:

   

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

  • ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
  • საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
  • იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
  • ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა)
  • სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა,
  • სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი;
  • სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

   

  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

   

  საკონტაქტო პირი: 

  ნაკაშიძე&პარტნიორები
  უფასო იურიდიული კონსულტაცია
  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177
  მობ: (+995) 599 50 55 78

  10491839

  24/04/17 17:32

  თბილისი

 • უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი

  ფასი შეთანხმებით

   

  • უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ)

   

  საადვოკატო ბიურო "ნაკაშიძე&პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.

  კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას  უმაღლეს დონეზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში ნებისმიერი სირთულის კატეგორისს საქმეზე:

   

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

  • ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
  • საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
  • იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
  • ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა)
  • სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა,
  • სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი;
  • სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

   

  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

   

  საკონტაქტო პირი: 

  ნაკაშიძე&პარტნიორები
  უფასო იურიდიული კონსულტაცია
  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177
  მობ: (+995) 599 50 55 78

  10491939

  24/04/17 17:29

  თბილისი

 • სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ)

  ფასი შეთანხმებით

   

   

  • სამემკვიდრეო დავები : (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 

   

  საადვოკატო ბიურო "ნაკაშიძე&პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.

  კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას  უმაღლეს დონეზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში ნებისმიერი სირთულის კატეგორისს საქმეზე:

   

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

  • ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
  • საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
  • იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
  • ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა)
  • სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა,
  • სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი;
  • სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

   

  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

   

  საკონტაქტო პირი: 

  ნაკაშიძე&პარტნიორები
  უფასო იურიდიული კონსულტაცია
  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177
  მობ: (+995) 599 50 55 78

  10491935

  24/04/17 17:28

  თბილისი

 • სი-ტი პარკის 10 ლარიანი ჯარიმების, პრობლემის მოგვარებაში დახ

  ფასი შეთანხმებით

   

   

  • სი-ტი პარკის 10 ლარიანი ჯარიმების, პრობლემის მოგვარებაში დახმარება

   

  საადვოკატო ბიურო "ნაკაშიძე&პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.

  კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას  უმაღლეს დონეზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში ნებისმიერი სირთულის კატეგორისს საქმეზე:

   

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

  • ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
  • საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
  • იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
  • ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა)
  • სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა,
  • სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი;
  • სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

   

  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

   

   

  საკონტაქტო პირი: 


  ნაკაშიძე&პარტნიორები
  უფასო იურიდიული კონსულტაცია
  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177
  მობ: (+995) 599 50 55 78

  10505432

  24/04/17 17:28

  თბილისი

 • იურიდიული დამხარება ყველა კატეგორიის საქმეზე /ადვოკატი / იურ

  ფასი შეთანხმებით

  1. სისხლი
  2. სამოქალაქო
  3. ადმინისტრაციული 

  ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა. ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, დაზარალებულის, ინტერესების დაცვა ნებისმიერი სირთულის სისხლის სამართლის საქმეებზეზე, ყველა ინსტანციის სასამართლოში და ა.შ.

  10662263

  23/04/17 16:19

  თბილისი

 • იურიდიული დამხარება ყველა კატეგორიის საქმეზე

  ფასი შეთანხმებით

  1. სისხლი
  2. სამოქალაქო
  3. ადმინისტრაციული 

  ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა. ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, დაზარალებულის, ინტერესების დაცვა ნებისმიერი სირთულის სისხლის სამართლის საქმეებზეზე, ყველა ინსტანციის სასამართლოში და ა.შ.

  10659553

  22/04/17 22:44

  თბილისი

ზემოთ