მობილურ ვერსიაზე გადასვლა
 • იურიდიული მომსახურეობა

  50

  გთავაზობთ სრულ იურიდიულ მომსახურეობას, უფასო სამართლებრივ კონსულტაციას.ასევე შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი,შესაგებელი, განცხდება, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად.
  მოგემსახურებით სამართლის მიმართულებით შემდეგ საკითხებზე
  1.საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის
  საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 
  2სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  3უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  4სახელშეკრულებო სამართალი (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების შდგენა/გაუქმება, სესხი, იპოთეკა, იჯარა, ლიზინგი და ა.შ) 
  5უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა)
  6დავები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან, ბანკებთან. 
  7ხანდაზმული სესხები

  10925142

  27/07/17 13:58

  თბილისი

 • სამართლებრივი დახმარება/Legal advice

  2000

  -- უფასო იურიდიული კონსულტაცია.

   

  -- Free legal advice.

   

  ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა. მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

  Facebook page - -> იურიდიული პრაქტიკა; 

  https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/?ref=aymt_homepage_panel

   

  მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1.  ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451. 

  10647822

  27/07/17 11:24

  თბილისი

 • აღსრულება, სააღსრულებო ფურცელი, აღსასრულებელი გადაწყვეტილება

  1

  გთავაზობთ, სასამართლო (ნოტარიუსის) გადაწყვეტილების აღსრულებას მოკლე დროში, საქართველოს მასშტაბით. კრედიტორის ან/და მოვალის ინტერსების დაცვას. კერძო სააღსრულებო მომსახურებას&სააღსრულებო ფურცლის მიღებას.უზრუნველყოფილ (იპოთეკურ) სესხებზე გაცემული სააღსრულებო ფურცლების აღსრულებას წინასწარი საფასურის გარეშე. ასევე, წარმოადგენლობას გამარტივებული საქმისწარმოების პროცესში სააღსრულებო ბიუროში. 

  კონსულტაცია  უფასოა.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  მისამართი: თბილისი, სანაპიროს #2ა (იუსტიციის სახლის მოპირდაპირედ)

  ტელ: 2 30 99 11, 2 30 99 22; მობილური: 599 50 46 36; 579 09 09 08

  ელ. ფოსტა: agsrulebageo@gmail.com

   

   

   

  10395667

  27/07/17 10:00

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  კვალიფიციური ადვოკატები მოგემსახურებიან სამოქალაქო/ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით შემდეგ საკითხებზე: 
  1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 
  2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 
  5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 
  6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები 

  7) კერძო და კ ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოებში;
  8) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვას და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  9) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  10) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 11)დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.
  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

  ტელ: 599 52 49 09

  577 28 35 25;


  მის: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას #45, მე-12 სართული

   

  10311821

  27/07/17 10:00

  თბილისი

 • ადვოკატი

  250

  თავაზობთ კვალიფიციურ , იურიდიულ მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ  ასევე საგადასახადო და სამართალდარღვევის საქმეებზე, ნებისმიერი კატეგორიის დავაზე. 
  ჩვენი ბიუროს მომსახურება გულისხმობს: 
  1) კვალიფიციური   კონსულტაცია;
  2) დოკუმენტაციის მომზადება და საქმის მასალების გაცნობა;
  3) სარჩელის, შესაგებლის ,განცხადების შედგენა;
  4) წარმომადგენლობა სასამართლოში, სახელმწიფო ორგანოებში,სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებში- კლიენტის კანონიერი უფლებების და ინტერესების დაცვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში და  სასამართლოში.

  დამატებით ასევე  შესაძლებელია შემდეგი მომსახურების გაწევა :

  ა) სამართლებრივი ექსპერტიზა

  ბ) კომპიუტერული ექსპერტიზა

  გ) აუდიტორული მომსახურება 

  დ) თარჯიმნის მომსახურება და დამოწმება 

  ე) საჯარო რეესტრიდან ამონაწერის მომზადება 

  ტელ:577057275;  http://lawyer.org.ge/

  ასევე შეგეძლიათ მოგვწეროთ თქვენი პრობლემის შესახებ ჩვენს ელ.ფოსტაზე: info@lawyer.org.ge

  ჩვენი ბიურო იცავს არა მხოლოდ სრულწლოვანი პირების, ასევე არასრულწლოვანი პირების   და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს,

  27/7

  10425798

  27/07/17 10:00

  თბილისი

 • იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა

  30

  1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი,შესაგებელი, განცხდება, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად.

  2.გთავაზობთ უფასო სამართლებრივ კონსულტაციას.

  3. ნებისმიერი კატეგორიის საქმეზე გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებაში

   

  10923382

  26/07/17 17:21

  თბილისი

 • ადვოკატი

  ფასი შეთანხმებით

  ადვოკატი 23 წლიანი საადვიკატო გამოცდილებით სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ,სამეწარმეო  დავებში.წარმომადგენლობა სასამართლოში,პროკურატურასა და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში. მომსახურების ხარისხი მაღალი,შეღავათიან ფასში.

  10921935

  26/07/17 06:36

  თბილისი

 • ♦ ადვოკატი / იურიდიული მომსახურება ♦

  ფასი შეთანხმებით

  ვმუშაობთ ყველა კატეგორიის დავაზე + საბუთების შედგენა

  1. სისხლი 
  2. სამოქალაქო
  3.  ადმინისტრაციული საქმეწარმება

  დოკუმენტების შედგენა, ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა. ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, დაზარალებულის, ინტერესების დაცვა ნებისმიერი სირთულის სისხლის სამართლის საქმეებზეზე, ყველა ინსტანციის სასამართლოში და სხვა მრავალი

  საიტი : http://advokatura.ml/

  10921445

  25/07/17 21:47

  თბილისი

 • საადვოკატო ბიურო

  ფასი შეთანხმებით

  ადვოკატი ვახტანგ კოჭატაშვილი გაგიწევთ მაღალკვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას და დაიცავს თქვენს ინტერესებს სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე, როგორც გამოძიების ეტაპზე, ასევე სასამართლოში. ადვოკატი ვახტანგ კოჭატაშვილი იცავს არამხოლოდ სრულწლოვანი, ასევე არასრულწლოვანი პირების კანონიერ ინტერესებს.

  იურიდიული კონსულტაცია უფასოა. ადვოკატის მიერ საქმის აღებასთან და საგამოძიებო და სასამართლო ორგანოებში კლიენტის ინტერესების დაცვასთან დაკავშირებით, საფასური განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით.

  მობ:568 10 54 75

  ელ.ფოსტა:house.lawyer1992@gmail.com

  10919872

  25/07/17 12:35

  თბილისი

 • ადვოკატი/წარმომადგენელი

  500

  კვალიფიციური ადვოკატი გაგიწევთ ყველა სახის იურიდიულ მომსახურებას, წარმომადგენლობას და საადვოკატო მომსახურებას შეღავათიან ფასებში ნებისმიერ ადმინისტრაციულ ორგანოშო, სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოში, საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე

  10919439

  25/07/17 10:15

  თბილისი

 • ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია

  1

  ადვოკატი შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო დავები, სახელშეკრულებო დავები, საბინაო დავები, სახლიდან გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია სასამართლოს მეშვეობით საჯარო რეესტრში, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სახვა ფორმათა შედგენა, ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ.551125704. ტ.558232104.

  10916964

  24/07/17 11:21

  თბილისი

 • ადვოკატი

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას.  12 წლიანი გამოცდილება საშუალებას მაძლევს გაგიწიოთ სწორი და სრულყოფილი სამართლებრივი დახმარება სისხლის სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა. ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, დაზარალებულის, ინტერესების დაცვა ნებისმიერი სირთულის სისხლის სამართლის საქმეებზეზე, ყველა ინსტანციის სასამართლოში და ა.შ. 

  მისამართი ქ.თბილისი, ქ. წამებულის #10. ტელ: 555 91 65 59, 574 09 12 16 .  ლია ლომაური

  10914964

  23/07/17 12:26

  თბილისი

 • ♦ ადვოკატი / იურიდიული მომსახურება ♦

  ფასი შეთანხმებით

  ვმუშაობთ ყველა კატეგორიის დავაზე + საბუთების შედგენა

  1. სისხლი 
  2. სამოქალაქო
  3.  ადმინისტრაციული საქმეწარმება

  დოკუმენტების შედგენა, ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა. ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, დაზარალებულის, ინტერესების დაცვა ნებისმიერი სირთულის სისხლის სამართლის საქმეებზეზე, ყველა ინსტანციის სასამართლოში და სხვა მრავალი

  საიტი : http://advokatura.ml/

  10914803

  23/07/17 11:12

  თბილისი

 • ადვოკატის მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  ყოფილი მოსამართლე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე. დაიცავს თქვენს ინტერესებს პოლიციაში, პროკურატურასა და სასამართლოებში.
  მისამართი: თბილისი, დიღმის მასივი, გრ. რობაქიძის გამზ. N7, კორპ 3, ოფისი N6 (თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან).

  10913826

  22/07/17 18:38

  თბილისი

 • ადვოკატის კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება.

  ფასი შეთანხმებით

  გამოცდილი, ათწლიანი საადვოკატო საქმიანობის სტაჟის მქონე საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას ნებისმიერი სახის: სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა. ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, დაზარალებულის, ინტერესების დაცვა ნებისმიერი სირთულის სისხლის სამართლის საქმეებზეზე, ყველა ინსტანციის სასამართლოში და ა.შ.  მისამართი ქ.თბილისი, გრ.რობაქიძის გამზირი-7, კორპუსი-4, ოფისი-9. ქ.თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან. ტელ: 599-39-30-55.

  10910158

  21/07/17 10:46

  თბილისი

 • ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია

  1

  ადვოკატი შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო დავები, სახელშეკრულებო დავები, საბინაო დავები, სახლიდან გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ.551125704. ტ.558232104.

  10908475

  20/07/17 15:13

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურეობა

  50

  კვალიფიციური იურისტი გთავაზობთ სრულ იურიდიულ მომსახურეობას, უფასო სამართლებრივ კონსულტაციას.ასევე შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი,შესაგებელი, განცხდება, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად.
   მოგემსახურებით სამართლის მიმართულებით შემდეგ საკითხებზე
  1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 
  2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 
  5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა)
  6)დავები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან, ბანკებთან. 
  7)ხანდაზმული სესხები 

  10908100

  20/07/17 13:00

  თბილისი

 • ადვოკატი

  1000

  გამოცდილი მაღალი კვალიფიკაციის ადვოკატი  გთავაზობთ

  კვალიფიციური სამართლებრივი დახმარებას ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე

  1.---- განქორწინება .ალიმენტი ,თანამესაკუთრედ ცნობა ,ბავშვებტან  დაკავშირებული პრობლემები

  2 .-----ბ ა ნ კ ე ბ თ ა ნ და მიკროსაფინანსოე ორგანოებთან დავებისას  ჯარიმების პირსგასამტეხლოების შემცირება

  3.---- მ ე მ კ ვ ი დ რ ე ო ბ ა  სამემკვიდრეო დავასთან დაკავშირებულისაქმეების წარმოება

  4.----- ი პ ო თ ე კ უ რ სესხთან დაკავშირებული საქმეების წარმოება

  5.--- ს ა მ ე ზ ო ბ ლ ო კატეგორიის დავებისას

  6. ---- ხელშეკრულებების შედგენა, სარჩელის შედგენა, შესაგებლის შედგენა.

  7.--- სამსახურში აღდგენა განაცდურის დაკისრება

  8--- ხელშეკრულებიდან გამომდინარე დავები ჩ უ ქ ე ბ ი ს გაუქმება,ხელშეკრულების ბათილად ცნობა 

  9--- ი უ რ ი დ ი უ ლ ი  მ ნ ი შ ვ ნ ე ლ ო ბ ი ს მქონე ფაქტები(მოქალაქის გარდაცვლილად გამოცხადება)

  10. ნ ე ბ ი ს მ ი ე რ    კ ო მ პ ა ნ ი ა ს თ ა ნ სახელშეკრულებო  დავა

  11. ა დ ი ნ ი ს ტ რ ა ც ი უ ლ  ო რ გ ა ნ ო ე ბ თ ა ნ საქმის წარმოება

  12. უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ბინადრობა (მოქალაქეობის მიღება)

  და ს ხ ვ ა  ნ ე ბ ი ს მ ი ე რ  ს ა ხ ი ს და  ს ი რ თ უ ლ ი ს  მ ქ ო ნ ე  ს ა ქ მ ი ს    წ ა რ მ ო ე ბ ა

  მომსახურების საფასური  განისაზღვრება ინდივიდუალურად კონკრეტულ საქმის და  მიხედვით 

  რატომ ჩვენ? ჩვენ მიერ წარმოებული საქმეების 98% წარმატებით არის დასრულებული 

  თქვენი პრობლემების მოგვარება იწყება 1ივე ზარიდან 

  ვებ გვერდი http://advocatory.ge/ge

  ოფისი ვორონცოვის მოედანთან  ტოლსტოის 5 ნომერი 

  10894530

  20/07/17 00:54

  თბილისი

 • ადვოკატი / იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  ვმუშაობთ ყველა კატეგორიის დავაზე + საბუთების შედგენა

  1. სისხლი 
  2. სამოქალაქო
  3.  ადმინისტრაციული საქმეწარმება

  დოკუმენტების შედგენა, ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა. ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, დაზარალებულის, ინტერესების დაცვა ნებისმიერი სირთულის სისხლის სამართლის საქმეებზეზე, ყველა ინსტანციის სასამართლოში და სხვა მრავალი

  საიტი : http://advokatura.ml/

  10906177

  19/07/17 16:10

  თბილისი

 • ადვოკატი

  ფასი შეთანხმებით

  თავაზობთ კვალიფიციურ , იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებზე. 

  )საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 
  2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 
  5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 
  6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები 

  7) კერძო და კ ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოებში;
  8) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვას და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  9) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  10) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 11)დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.
  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

  ტელ: 577283525

  10905938

  19/07/17 14:56

  თბილისი

ზემოთ