მობილურ ვერსიაზე გადასვლა
 • ადვოკატის კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება: სისხლის,

  ფასი შეთანხმებით

   გამოცდილი, თორმეტწლიანი საადვოკატო საქმიანობის სტაჟის მქონე საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი გაგიწევთ სრულ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას ნებისმიერი სახის: სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა. სისხლის სამართლის საქმეებზე კლიენტის უფლებების დაცვა: პოლიციაში, პროკურატურასა და სასამართლოში. ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, დაზარალებულის, ინტერესების დაცვა ნებისმიერი სირთულის სისხლის სამართლის საქმეებზეზე, ყველა ინსტანციის სასამართლოში და ა.შ. მისამართი ქ.თბილისი, გრ.რობაქიძის გამზირი 7. თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან. ტელ: 599-39-30-55.

  11706049

  20/04/18 17:01

  თბილისი

 • ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია

  1

  ადვოკატი თვრამეტი წლის გამოცდილებით სამოქალაქო საქმეთა სპეციალიზაციით შეღავათია ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმის რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო ანუ ბიზნეს დავები, სახელშეკრულებო დავები, საბინაო დავები, საბანკო დავები, ქონებრივი დავები, სანივთო დავები, ვალდებულებითი დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა, საქმის წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენას სასამართლოში, საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით, კონტრაქტების შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ.551125704. ტ.558232104. ტ.322611766.

  11705174

  20/04/18 12:52

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  საადვოკატო ბიურო ჯუნა ჭოხონელიძე და პარტნიორები გთავაზობთ კვალიფიციური ადვოკატების მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებზე:

  1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 
  2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 
  5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 
  6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები 

  7) კერძო და კ ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოებში;
  8) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვას და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  9) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  10) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 11)დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.
  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

  ტელ: 2 13 11 10; 599 52 49 09; 577 28 35 25;


  მის: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას #45, მე-12 სართული

   

  10311821

  20/04/18 11:00

  თბილისი

 • ⚖️ სამართლებრივი დახმარება/Legal advice

  2,000

  ☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია.

   

  ☑️-- Free legal advice.

   

  ✅ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

  1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 
  2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 
  3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 
  4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა,სესხი, იპოთეკა და ა.შ).

  5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 
  6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 
  7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

  8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

  9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

  10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

  11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
  12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

  15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

  16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

   

  მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

   Facebook page - -> იურიდიული პრაქტიკა; 

  https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/?ref=aymt_homepage_panel

   

  მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1.  ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451. 

  10647822

  20/04/18 10:15

  თბილისი

 • ადვოკატი თქვენთვის და თქვენი კომპანიისთვის

  ფასი შეთანხმებით

  ადვოკატი სამოქალქო , ადმინისტრაციული, სისხლის და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე.

  დაგეხმარებით სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენაში, ამასთან გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში საოჯახო, მემკვიდრეობით, შრომით, სახელშეკრულებო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავებთან დაკავშირებით. 

  • უძრავი ქონების დაკანონება.
  • საოჯახო დავები.
  • სისხლის სამართლის დავები.
  • ალიმენტის დაკისრება

   

  ჩვენ დავიცვთ თქვენს უფლებებს!

  ტელ: 577 68 26 26

  (032) 2 69 39 25

  11704570

  20/04/18 09:40

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული/საადვოკატო მომსახურება/საადვოკატო ბიურო

  100

      უფასო იურიდიული კონსულტაცია!  

    გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.    

   ტელ: 557 306716

   Email- law@gnnservices.com

   გემსახურებით 24/7  განვალობაში.

  11039655

  19/04/18 13:59

  თბილისი

 • ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია

  1

  ადვოკატი თვრამეტი წლის გამოცდილებით სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით შეღავთიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო ანუ ბიზნეს დავები, სახელშეკრულებო დავები, საბინაო დავები, საბანკო დავები, ქონებრივი დავები, სანივთო დავები, ვალდებულებითი დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა, საქმის წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენას სასამართლოში, საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით, კონტრაქტების შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ.551125704. ტ.558232104. ტ.322611766.

  11702068

  19/04/18 13:16

  თბილისი

 • კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება

  10

  კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება , სარჩელების და ხელშეკრულებების დაწერა, კონსულტაცია . მოგემსახურებათ კვალიფიციური იურისტი, სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი. მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია საქმის სირთულესა და დროზე .დაგვიკავშირდით 

  11700258

  18/04/18 20:10

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება/ ადვოკატი სისხლის სამართლის სპეციალიზა

  1

          კონსულტაცია უფასოა 24/7.

       ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი გიორგი გოგინავა მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის მიმართულებით. ასვე დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის და სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის შედგენში. 

       ტელ:  591 92 62 22 

  11368374

  18/04/18 18:34

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება

  50

  ქირავნობის, გირავნობის,  შრომითი, ნასყიდობის, გადაზიდვის და სხვა სახის დამკვეთის საჭიროებებზე მორგებული  ხელშეკრულებების შედგენა-გაფორმება;

  წარმომადგენლობა საჯარო და სამეწარმეო რეესტრში;

  უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარიგებების რეგისტრაცია, ასევე ბიზნესის რეგისტრაცია და რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილებების შეტანა;

  მეწარმე სუბიექტებისათვის დამკვეთის ინტერესებზე და საჭიროებებზე მორგებული წესდების შედგენა;

  სხვადასხვა იურიდიული დოკუმენტების წარმოება-მოწესრიგება;

  იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა ინგლისურდარუსულენაზე.

  11696299

  17/04/18 15:41

  თბილისი

 • ადვოკატი - იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  ადვოკატი სამოქალქო , ადმინისტრაციული, სისხლის და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე.

  დაგეხმარებით სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენაში, ამასთან გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში საოჯახო, მემკვიდრეობით, შრომით, სახელშეკრულებო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავებთან დაკავშირებით. 

  • უძრავი ქონების დაკანონება.
  • საოჯახო დავები.
  • სისხლის სამართლის დავები.
  • ალიმენტის დაკისრება

   

  ჩვან ვართ თქვენს გვერდით, როდესაც გჭირდებით.

  ტელ: 577 68 26 26

  (032) 2 69 39 25

  11696160

  17/04/18 14:59

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება

  240

  მაღალი კვალიფიციის მქონე იურისტი, ადვოკატი, საჯარო სერვისების ავტორიზებული მომხმარებელი, კომპანიებსა და მცირე საწარმოებს გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას.

  მომსახურებაში შედის:

  ·         სხვადასხვა იურიდიული დოკუმენტების, შრომითი, მომსახურების გაწევის, ქირავნობის, ნასყიდობის, გადაზიდვის ხელშეკრულებების, ბრძანებების ტიპური ფორმების შედგენა, არსებული დრაფტების გადამუშავება და მორგება დამკვეთის საჭიროებებზე, ხელშეკრულებების გაფორმება; ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი;

  ·           სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მიმწოდებლად რეგისტრაცია, სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება; ტენდერებში მონაწილეობის მიღება, წარმომადგენლობა დავების განხილვის საბჭოში; სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებების ვადებისა და პირობების კონტროლი;

  ·         ოფიციალური კორესპოდენციის მართვა, შემოსული წერილების ანალიზი, პასუხების შედგენა;

  ·         წარმომადგენლობა სასამართლოში, სარჩელების / შესაგებლების შედგენა, მოდავე მხარესთან მოლაპარაკების წარმოება, კონფლიქტის მართვა, სამართლებრივი ალტერნატივების მოძიება - შეთავაზება. 

  ·           წარმომადგენლობა მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებში, არქიტექტურულ-სამშენებლო დოკუმენტაციის მოძიება, წარდგენა, სანებართვო და შემთანხმებელ წარმოებაში დამკვეთის ინტერესების წარმოდგენა.

  ·           წარომადგენლობა საჯარო და სამეწარმეო რეესტრში; უძრავ ქონებებთან დაკავშირებული გარიგებების რეგისტრაცია, ბიზნესის რეგისტრაცია, რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილება;

  ·           წარმომადგენლობა აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, სააღსრულებო წარმოებებისა და გამარტივებული საქმისწარმოების უზრუნველყოფა;

  ·         სხვა სამართლებრივი სახის დახმარება და კონსულტაცია.

  მომსახურეობის გაწევა განხორციელდება არასრულ განაკვეთზე კვირაში 1-დან 3 დღემდე ოფისში ვიზიტით, დღეში 2-5 საათით, ხოლო კვირის სხვა პერიოდში - დისტანციურად ტელეფონის / ელ. ფოსტის მეშვეობით.

  ანაზღაურება - თვეში 240 ლარიდან 560 ლარამდე, ოფისში მისვლის პერიოდების გათვალისწინებით.

  ხელშეკრულება მომსახურების თაობაზე გაფორმდება 3 თვიდან 1 წლამდე ვადით.

  დაინტერესებული მხარის ინიციატივით დასაშვებია განსხვავებულ განაკვეთებზე შეთანხმებაც.

   

  ტელ.: 555 516 785

  11630588

  17/04/18 10:02

  თბილისი

 • სამოქალაქო / ადმინისტრაციული სამართლის ადვოკატი

  200

  მაღალი კვალიფიციის მქონე იურისტი, ადვოკატი, საჯარო სერვისების ავტორიზებული მომხმარებელი, გაგიწევთ იურიდიულ / საადვოკატო მომსახურებას საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართლის, ქონებრივ და არაქონებრივ საკითხებზე. დაგეხმარებით სარჩელის, შესაგებლის და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების შედგენაში, წარმოგადგენთ სასამართლოში, აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, საჯარო და სამოქალაქო რეესტრში, ქალაქ თბილისის მერიაში თუ სხვა უწყებებთან.

  ტელ.: 555 516 785

  11685656

  17/04/18 10:02

  თბილისი

 • ადვოკატი/advokati საადვოკატო ბიურო

  1

   საადვოკატო ბიურო გთავაზობთ   იურიდიული სერვიზს

  კვალიფიციური სამართლებრივი დახმარებას ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმეზე

  მომსახურების საფასური  განისაზღვრება ინდივიდუალურად კონკრეტულ საქმის და  მიხედვით 

   ჩვენ მიერ წარმოებული საქმეების 98% წარმატებით არის დასრულებული 

  თქვენი პრობლემების მოგვარება იწყება 1ივე ზარიდან 

  ფასის გადახდის საუკეთსო პირობით 

  ვებ გვერდი http://advocatory.ge/ge

  ოფისი მდებარეობს ვაკეში ყიფშიძეზე

  10894530

  16/04/18 16:56

  თბილისი

 • უფასოიურიდიული (საადვოკატო მომსახურება) კონსულტაცი

  1,500

  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი  საერთო სპეციალიზაციით მოგემსახურებათ სამოქალაქო/ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით შემდეგ საკითხებზე: 1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები 7) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოებში; 8) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვას და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა; 9) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება პენიტენციურ დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა. 10) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 11)დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში. მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულიდან  გამომდინარე. ტელ: 591-67-04-42

   

  11692087

  16/04/18 11:55

  თბილისი

 • ადვოკატი სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავ

  ფასი შეთანხმებით

  კვალიფიციური ადვოკატების ჯგუფი გაგიწევთ საადვოკატო მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავებზე; დაგეხმარებით სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენაში, ამასთან გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში საოჯახო, მემკვიდრეობით, შრომით, სახელშეკრულებო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავებთან დაკავშირებით.  ნინო ფეიქრიშვილი 551 123-385 მის. რობაქიძის 7/20.

  11688933

  15/04/18 12:06

  თბილისი

 • ადვოკატი - იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  ადვოკატი სამოქალქო , ადმინისტრაციული, სისხლის და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე.

  დაგეხმარებით სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენაში, ამასთან გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში საოჯახო, მემკვიდრეობით, შრომით, სახელშეკრულებო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავებთან დაკავშირებით. 

  • უძრავი ქონების დაკანონება.
  • საოჯახო დავები.
  • სისხლის სამართლის დავები.
  • ალიმენტის დაკისრება

   

  ჩვან ვართ თქვენს გვერდით, როდესაც გჭირდებით.

  ტელ: 577 68 26 26

  (032) 2 69 39 25

  11686142

  14/04/18 13:40

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება

  20

  ქირავნობის, გირავნობის,  შრომითი, ნასყიდობის, გადაზიდვის და სხვა სახის დამკვეთის საჭიროებებზე მორგებული  ხელშეკრულებების შედგენა-გაფორმება;

  წარომადგენლობა საჯარო და სამეწარმეო რეესტრში;

  უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარიგებების რეგისტრაცია, ასევე ბიზნესის რეგისტრაცია და რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილებების შეტანა;

  მეწარმე სუბიექტებისათვის დამკვეთის ინტერესებზე და საჭიროებებზე მორგებული წესდების შედგენა;

  სხვადასხვა იურიდიული დოკუმენტების წარმოება-მოწესრიგება;

  იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა ინგლისურდარუსულენაზე.  

  11685162

  14/04/18 01:35

  თბილისი

 • ადვოკატის მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ, იურიდიულ მომსახურეობას
  სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება
  საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 
  სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 
  უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 

  11683989

  13/04/18 18:16

  თბილისი

 • იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა

  ფასი შეთანხმებით

  1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი, საჩივრი, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად.

  2.გთავაზობთ უფასო ზეპირ და წერილობით სამართლებრივ კონსულტაციას.

  3. გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებებში.

  ტელ: 593 93 55 50  https://www.facebook.com/IURISTIS

  11682683

  13/04/18 12:36

  თბილისი

ზემოთ