მობილურ ვერსიაზე გადასვლა
 • ⚖️ სამართლებრივი დახმარება/Legal advice

  3000

  ☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია.

   

  ☑️-- Free legal advice.

   

  ✅ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

  1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ) 
  2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა,სესხი, იპოთეკა და ა.შ)

  5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 
  6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 
  7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

  8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

  9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

  10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.)  

  11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
  12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

  15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

  16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

   

  მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

   Facebook page - -> იურიდიული პრაქტიკა; 

  https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/?ref=aymt_homepage_panel

   

  მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1.  ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451. 

  10647822

  21/09/17 10:41

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  კვალიფიციური ადვოკატები მოგემსახურებიან სამოქალაქო/ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით შემდეგ საკითხებზე: 
  1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 
  2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 
  5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 
  6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები 

  7) კერძო და კ ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოებში;
  8) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვას და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  9) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  10) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 11)დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.
  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

  ტელ: 599 52 49 09

  577 28 35 25;


  მის: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას #45, მე-12 სართული

   

  10311821

  21/09/17 10:00

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება

  100

      უფასო იურიდიული კონსულტაცია!  

    გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.

     ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენი ქვეყნის სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე და გთავაზობთ უფასო იურიდიულ მომსახურებას, გასაუბრების შედეგად შეირჩევა საქმე, რომელსაც მოვემსახურებით უსასყიდლოდ.    

   

   გემსახურებით 24/7  განვალობაში.

  11039655

  21/09/17 10:00

  თბილისი

 • კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება

  10

  კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება , სარჩელების და ხელშეკრულებების დაწერა, კონსულტაცია . მოგემსახურებათ კვალიფიციური იურისტი, სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი. მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია საქმის სირთულესა და დროზე .დაგვიკავშირდით 

  11066037

  20/09/17 23:21

  თბილისი

 • საადვოკატო ბიურო

  ფასი შეთანხმებით

  გაგიწევთ მაღალკავიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა საქმეებზე. ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა.

  ადვოკატ ვახტანგ კოჭატაშვილი იცავს როგორც სრულწლოვანი პირების, ასევე არასრულწლოვანი პირების  უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს როგორც გამოძიების, ასევე საქმის სასამართლოში წარმართვის დროს.

  იურიდიული დახმარებისთვის, გთხოვთ დარეკოთ ამ ნომერზე: 568 10 54 75

  ან მოგვწეროთ ჩვენს ელ.ფოსტაზე: house.lawyer1992@gmail.com.

  11065456

  20/09/17 18:59

  თბილისი

 • საადვოკატო ბიურო

  ფასი შეთანხმებით

  ადვოკატ ვახტანგ კოჭატაშვილი გაგიწევთ მაღალკავიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა საქმეებზე. კონსულტაცია უფასოა.

  ადვოკატ ვახტანგ კოჭატაშვილი იცავს როგორც სრულწლოვანი პირების, ასევე არასრულწლოვანი პირების  უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს როგორც გამოძიების, ასევე საქმის სასამართლოში წარმართვის დროს.

  იურიდიული დახმარებისთვის, გთხოვთ დარეკოთ ამ ნომერზე: 568 10 54 75

  ან მოგვწეროთ ჩვენს ელ.ფოსტაზე: house.lawyer1992@gmail.com.

  11065450

  20/09/17 18:58

  თბილისი

 • ადვოკატის მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  როგორც ფიზიკურ, აგრეთვე იურიდიულ პირებს გთავაზობთ კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურებას სამოქალაქო/ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით, ნებისმიერ საქმეზე.
  1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 
  2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 
  5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 
  6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები 

  7) კერძო და კ ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოებში;
  8) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვას და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  9) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  10) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 11)დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.
  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

  მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 45, მე-12 სართული. 

  ტელ: 577283525

  11065190

  20/09/17 17:25

  თბილისი

 • ადვოკატის კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება.

  ფასი შეთანხმებით

  გამოცდილი, ათწლიანი საადვოკატო საქმიანობის სტაჟის მქონე საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას ნებისმიერი სახის: სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა. ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, დაზარალებულის, ინტერესების დაცვა ნებისმიერი სირთულის სისხლის სამართლის საქმეებზეზე, ყველა ინსტანციის სასამართლოში და ა.შ. მისამართი ქ.თბილისი,  მიცკევიჩის ქN24. ტელ: 599-39-30-55.

  11044243

  20/09/17 13:51

  თბილისი

 • ♦️ ადვოკატი / იურიდიული მომსახურება/ იურიდიული დახმარება/ადვ

  ფასი შეთანხმებით

  ადვოკატთა პროფკავშირების დამფუძნებელი,კვალიფიციური ადვოკატი გიორგი იასაშვილი მოგემსახურებათ სამოქალაქო/ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით შემდეგ საკითხებზე: 
  1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 
  2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 
  5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 
  6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები 

  7) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოებში;
  8) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვას და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  9) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  10) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 11)დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.
  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  ტელ: 577 68 26 26

  (032) 2 69 29 25

  www.advokatura.ml

  11064277

  20/09/17 13:04

  თბილისი

 • ფასი შეთანხმებით

   ადვოკატთა პროფკავშირების დამფუძნებელი,კვალიფიციური ადვოკატი გიორგი იასაშვილი მოგემსახურებათ სამოქალაქო/ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით შემდეგ საკითხებზე: 
  1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 
  2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 
  5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 
  6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები 

  7) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოებში;
  8) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვას და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  9) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  10) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 11)დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.
  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  ტელ: 577 68 26 26

  (032) 2 69 29 25

  www.advokatura.ml

  11064239

  20/09/17 12:54

  თბილისი

 • ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია

  1

  ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, იპოტეკური სესხის ამორება-დაბრუნება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობიტი დავები, საბინაო დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სასამარტლოს ფორმების კაკეტება, ადმინისტრაციული დავები, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ.551125704. ტ.558232104. ტ.579086164.

  11064206

  20/09/17 12:45

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურეობა

  50

  კვალიფიციური იურისტი გთავაზობთ სრულ იურიდიულ მომსახურეობას, უფასო სამართლებრივ კონსულტაციას.ასევე შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი,შესაგებელი, განცხდება, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად. მოგემსახურებით სამართლის მიმართულებით ნებისმიერ საკითხზე 

  11064105

  20/09/17 12:13

  თბილისი

 • კვალიფიცირებული ადვოკატი

  500

  სერთიფიცირებული ადვოკატი, გთავაზობთ

  იურიდიულ მომსახურებას, სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე (მათ შორის სამოქალაქო და საჯარო რეესტრში) განქორწინების, ალიმენტი, მემკვიდრეობითი დავები, სახელშეკრულებო დავები, იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტების დადგენა.

  ნებისმიერი იურიდიული სახის დოკუმენტაციის მომზადება.

  მოვემსახურები იპოთეკის და სესხი დროს დაზარალებულ მხარეს. ასევე მოგემსახურებით კერძო აღმასრულებლის , რომელიც ძალიან სწრაფ დროში დაასრულებს საქმეს.

  კონსულტაცია უფასოა!

  ტელ: 599 43 70 30,

  https://www.facebook.com/advokatishorenakaishauri/

  E-Mail shorenakaishauri@yahoo.com

  11063254

  19/09/17 23:44

  თბილისი

 • ადვოკატის მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  ყოფილი მოსამართლე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე. დაიცავს თქვენს ინტერესებს პოლიციაში, პროკურატურასა და სასამართლოებში.
  მისამართი: თბილისი, დიღმის მასივი, გრ. რობაქიძის გამზ. N7, კორპ 3, ოფისი N6 (თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან).

  11061142

  19/09/17 11:57

  თბილისი

 • დამწყები ადვოკატებისთვის

  ფასი შეთანხმებით

  დამწყები ადვოკატებისთვის ერთთვიანი ინდივიდუალური კურსი,რა დროსაც მიიღებენ სარჩელების შეტანის პრაქტიკულ  ცოდნას სამოქალაქო,ადმინისტრაციულ და სამეწარმეო დავებზე. მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ. პრაქტიკული მეცადინეობის ხანგრძლივობა 2საათი დღეში. დამატებითი მეცადინეობის აუცილებლობის შემთხვევაში უფასოდ +4საათი. კურსის დამთავრების შემდეგ მიიღებს საჭიროების შემთხვევაში სატელეფონო პრაქტიკულ რჩევებს მიმდინარე საქმესთან დაკავშირებით.მაქვს სასამართლოსა და ადვოკატურაში მუშაობის 30წლის გამოცდილება.

  11060827

  19/09/17 10:35

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურეობა

  70

  კვალიფიციური იურისტი გთავაზობთ სრულ იურიდიულ მომსახურეობას, უფასო სამართლებრივ კონსულტაციას.ასევე შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი,შესაგებელი, განცხდება, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად.
  მოგემსახურებით სამართლის მიმართულებით შემდეგ საკითხებზე
  საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის
  საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 
  სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  სახელშეკრულებო სამართალი (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების შდგენა/გაუქმება, სესხი, იპოთეკა, იჯარა, ლიზინგი და ა.შ) 
  უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა)
  დავები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან, ბანკებთან. 
  ხანდაზმული სესხები
  ☎557195919

  11058503

  18/09/17 13:26

  თბილისი

 • იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა

  30

  1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი,შესაგებელი, განცხდება, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად.

  2.გთავაზობთ უფასო სამართლებრივ კონსულტაციას.

  3. ნებისმიერი კატეგორიის საქმეზე გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებაში

  11058371

  18/09/17 12:53

  თბილისი

 • ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია

  1

  ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, იპოტეკური სესხის ამორება-დაბრუნება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობიტი დავები, საბინაო დავები, სახელსეკრულებო დავები, საბინაო დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონე-აბ-ლეგალიზაცია, სასამარტლოს ფორმების გაკეტება, ადმინისტრაციული დავები, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ.551125704. ტ.558232104. ტ.579086164.

  11058336

  18/09/17 12:45

  თბილისი

 • ადვოკატი/წარმომადგენელი

  500

  კვალიფიციური იურისტი გაგიწევთ ყველა სახის იურიდიულ მომსახურებას, წარმომადგენლობას და საადვოკატო მომსახურებას შეღავათიან ფასებში ნებისმიერ ადმინისტრაციულ ორგანოში, სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოში, საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე

  11057775

  18/09/17 09:50

  თბილისი

 • კერძო დეტექტივი

  ფასი შეთანხმებით

   

  ჩვენი მომსახურების
  ჩამონათვალი:

  • ღალატის გამოვლენა
  • პიროვნების პოვნა 
  • გარე დაკვირვება 
  • კონტრთვალთვალი
  • კონტაქტების გამოვლნა
  • მოზარდების(ბაშვების) შემოწმება(სოც.ქსელები,ნარკოტიკი,ალკოჰოლი,მოწევა)
  • ნომრის შესახებ ინფორმაცია (მობილური,სახლის)
  • ავტომანქანის ნომრის შესახებ ინფორმაცია
  • აქტივების მოძებნა(უძრავი-მოძრავი ქონება,ანგარიშები)
  • ინფორმაციის შეგროვება-დოსიე
  • ოფიციალური და არაოფიციალური სამსახურის დადგენა
  • ტრანსპორტით გადააგილების დადგენა
  • ცნობები საზღვრის გადალახვის შესახებ
  • ნასამართლეობაზე გადამოწმება 
  • საკრედიტო ისტორიის შემოწმება
  •მევალეების ძიება
  • სასურველ ტერიტორიაზე დაკვირვება,კომერციული ფართის შეფასება
  •მოსამსახურეების და ძიძების მიერ შესრულებული სამსახურის კონტროლი
    
  ჩვენი facebook-გვერდი https://www.facebook.com/kerdzodetektivi/

  10977945

  18/09/17 00:00

  თბილისი

ზემოთ