მობილურ ვერსიაზე გადასვლა
 • ადვოკატი გამოძახებით

  ფასი შეთანხმებით

  საერთო კვალიფიკიკაციის მქონე, გამოცდილი ადვოკატის გამოძახება თბილისის მასშტაბით.

  ადვოკატის გამოძახებასამოქალქო , ადმინისტრაციული, სისხლის და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე.

  დაგეხმარებით სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენაში, ამასთან გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში საოჯახო, მემკვიდრეობით, შრომით, სახელშეკრულებო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავებთან დაკავშირებით. 

  • უძრავი ქონების დაკანონება.
  • საოჯახო დავები.
  • სისხლის სამართლის დავები.
  • ალიმენტის დაკისრება

   

  ჩვან ვართ თქვენს გვერდით, როდესაც გჭირდებით.

  ტელ: 577 68 26 26

  (032) 2 69 39 25

  ადვოკატი, ადვოკატურა, იურიდიული მომსახურება, advokati, iuridiuli momsaxureba

  11535184

  25/02/18 17:15

  თბილისი

 • ⚖️ სამართლებრივი დახმარება/Legal advice

  2,000

  ☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია.

   

  ☑️-- Free legal advice.

   

  ✅ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

  1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 
  2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 
  3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 
  4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა,სესხი, იპოთეკა და ა.შ).

  5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 
  6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 
  7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

  8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

  9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

  10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

  11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
  12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

  15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

  16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

   

  მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

   Facebook page - -> იურიდიული პრაქტიკა; 

  https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/?ref=aymt_homepage_panel

   

  მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1.  ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451. 

  10647822

  25/02/18 16:02

  თბილისი

 • ადვოკატის მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით.

  1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები 

  7) კერძო და კ ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოებში;8) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვას და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;9) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.10) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 11)დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  ტელ: 577283525

  11534287

  25/02/18 13:21

  თბილისი

 • ადვოკატი სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავ

  ფასი შეთანხმებით

  კვალიფიციური ადვოკატების ჯგუფი გაგიწევთ საადვოკატო მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავებზე; დაგეხმარებით სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენაში, ამასთან გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში საოჯახო, მემკვიდრეობით, შრომით, სახელშეკრულებო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავებთან დაკავშირებით.  ნინო ფეიქრიშვილი 551 123-385 მის. რობაქიძის 7/20.

  11534169

  25/02/18 12:50

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული/ბუღალტრული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

                          უფასო კონსულტაცია

  ჩვენთან იურიდიულ და ბუღალტრულ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი, კვალიფიციური, კეთილსინდისიერი:

  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატები: 

  •  სისხლის სამართლის 
  •  სამოქალაქო სამართლის 
  •  ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე. 

  საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის მიერ სერთიფიცირებული ბუღალტრები და აუდიტები. 

  ასევე....

   გთავაზობთ ბუღალტერიის შემსწავლელ 3 თვიან კურს. 

  კურსი მოიცავს:

  • საგადასახადო კოდექსი 
  • საბუღალტრო აღრიცხვა/ანგარიშგება 
  • საბუღალტრო პროგრამა ორისი 

  ყურადღება:

  კურსის დასრულების და ტესტირების წარმატებით ჩაბარების შედეგად გაიცემა სერთიფიკატი.

  კურსის ღირებულებაა თვეში 250 ლარი. 

  გისურვებთ წარმატებებს.

   

  მის:     მ.ლებანიძის 11 (ყოფილი ბორჯომი ქუჩა) 

  ტელ:    577-28-29-88 

            591-80-09-47 

            598-41-74-74

  11155383

  25/02/18 12:00

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  საადვოკატო ბიურო ჯუნა ჭოხონელიძე და პარტნიორები გთავაზობთ კვალიფიციური ადვოკატების მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებზე:

  1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 
  2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 
  5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 
  6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები 

  7) კერძო და კ ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოებში;
  8) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვას და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  9) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  10) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 11)დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.
  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

  ტელ: 599 52 49 09

  577 28 35 25;


  მის: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას #45, მე-12 სართული

   

  10311821

  25/02/18 10:00

  თბილისი

 • გავასესხებ თანხას

  ფასი შეთანხმებით

  მაქვს ძალიან კარგი შემოთავაზება.

  შემიძლია გაგიკეთოთ თიბისი ბანკში , საქართველოს ბანკში, ლიბერთი ბანკში 

  განვადების სახით სესხი!

  მაგალითად: ვითომ თქვენ ყიდულობთ ლეპტოპს 800 ლარიან!

  თქვენ გიფორმდებათ რომ ლეპტოპი გაქვთ ნაყიდი 800-ლარიანი მაგალითად 12-თვეზე

  თქვენ გაძლევთ ხელზე 800 ლარს  ან ნებისმიერ საბანკო ანგარიშზე გირიცხავთ ფულს!

  და თქვენ ნელ ნელა ამას ფარავთ 800-ლარიანი განვადებას

  განვადებით - სესხი!

  თანხა გაიცემა: 150-ლარიდან -ზევით!

  დამიკავშირდით: 574 15 26 68

  ან მომწერეთ: ganvadebage@gmail.com

  11532976

  24/02/18 21:30

  თბილისი

 • ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია

  1

  ადვოკატი ყველაზე შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმის რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო ანუ ბიზნეს დავები, სახელშეკრულებო დავები, საბინაო დავები, საბანკო დავები, სანივთო დავები, ვალდებულებითი დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა, საქმის წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში, საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით, კონტრაქტების შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ.551125704. ტ.558232104. ტ.579086164.

  11532392

  24/02/18 18:12

  თბილისი

 • Oказание юридических услуг физическим и юридическим лицам

  ფასი შეთანხმებით

  Гражданское, административное, семейное, медицинское, трудовое, жилищное и другие отрасли права. 

  1)Юридические консультации. 

  2)Составление исковых заявлений, жалоб, договоров. 

  3)Представительство в судах, гос.учреждениях. 

  4)Юридическое сопровождение деятельности организаций. 

  5)Подача документов на на получение гражданства грузии и отказ от гражданства 

  6)Миграционные вопросы.

   

  11532350

  24/02/18 17:55

  თბილისი

 • სისხლის,სამოქალაქო,ადმინისტრაციულ საქმეებზე:იურიდიული მომსახ

  ფასი შეთანხმებით

  გამოცდილი, ათწლიანი საადვოკატო საქმიანობის სტაჟის მქონე საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას ნებისმიერი სახის: სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა. ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, დაზარალებულის, ინტერესების დაცვა ნებისმიერი სირთულის სისხლის სამართლის საქმეებზეზე, ყველა ინსტანციის სასამართლოში და ა.შ. მისამართი ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზირი N53 (პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მოპირდაპირე მხარეს). ტელ: 599-39-30-55.

  11495670

  24/02/18 16:06

  თბილისი

 • ადვოკატი სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავ

  ფასი შეთანხმებით

  კვალიფიციური ადვოკატების ჯგუფი გაგიწევთ საადვოკატო მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავებზე; დაგეხმარებით სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენაში, ამასთან გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში საოჯახო, მემკვიდრეობით, შრომით, სახელშეკრულებო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავებთან დაკავშირებით.  ნინო ფეიქრიშვილი 551 123-385 მის. რობაქიძის 7/20.

  11531976

  24/02/18 16:04

  თბილისი

 • თანხა განვადებით (3-დან 24-თვემდე)

  ფასი შეთანხმებით

  მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო

  • სესხი განვადების სახით სახლიდან გაუსვლელად
  • თანხას მიღებთ ხელზე !
  • გაცემის საკომისიო 0%-დან
  • ასაკობრივი ზღვარი: 18-დან -65 წლამდე
  • გთავაზობთ თანხის მიღებას დაბალ ფასად. 24-თვიან ხელშეკრულებას.თანხის მიღება მოხდება: როგორც ხელზე ასევე საბანკო ანგარიშზე.
  •  
  • თანხის მისაღებად საჭიროა
  • არ იყოთ გაშავებული ბანკში!
  • გამოგვიგზავნეთ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტო სურათი
  • გამოგვიგზავნეთ სასურველი თანხა 
  • გამოგვიგზავნეთ თვების რაოდენობა
  • გამოგვიგზავნეთ გადახდის თარიღი: (01-დან - 27-ღიცხვამდე)
  •  
  • დამატებითი ინფორმაცი
  • თქვენ მიღებთ თანხას. ( განვადების სახით )
  • დაგვიკავშირდით ან მოგვწერეთ და დეტალებში გაგარკვევთ! 
  •  
  • დაგვიკავშირდით მობილურზე
  • 557 00 86 98 
  • 574 15 26 68
  •  
  • გამოგვიგზავნეთ დეტალები ელ-ფოსტაზე:
  • ganvadebage@gmail.com
  •  
  • განაცხადის გაკეთება: ეწვიეთ ამ საიტს !
  • https://docs.google.com/forms/d/1D93SSvFSSBH68h-VJqTHcDJLjj7oudtSJ0N5E9AB_PI

  11531649

  24/02/18 14:33

  თბილისი

 • ადვოკატი / იურიდიული დახმარება/ იურიდიული მომსახურება/ ადვოკ

  ფასი შეთანხმებით

  სამოქალქო , ადმინისტრაციული, სისხლის და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე.

  დაგეხმარებით სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენაში, ამასთან გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში საოჯახო, მემკვიდრეობით, შრომით, სახელშეკრულებო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავებთან დაკავშირებით. 

  • უძრავი ქონების დაკანონება.
  • საოჯახო დავები.
  • სისხლის სამართლის დავები.
  • ალიმენტის დაკისრება

   

  ჩვან ვართ თქვენს გვერდით, როდესაც გჭირდებით.

  ტელ: 577 68 26 26

  (032) 2 69 39 25

  ადვოკატი, ადვოკატურა, იურიდიული მომსახურება, advokati, iuridiuli momsaxureba

  11531533

  24/02/18 14:03

  თბილისი

 • ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია

  1

  ადვოკატი შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმის რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო ანუ ბიზნეს დავები, სახელშეკრულებო დავები, საბინაო დავები, საბანკო დავები, სანივთო დავები, ვალდებულებითი დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, საქმის წარმობა კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა, საქმის წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში, საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით, კონტრაქტის შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა, ტ,551125704.ტ558232104.ტ.579086164.

  11531369

  24/02/18 13:16

  თბილისი

 • ტენდერები

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებას და იურიდიულ მომსახურებას  tel: 597140556 577517575. 595950025

   კომპანიის მიმართულების შესაბამისი ტენდერების მოძიებას, მათი მუდმივი მონიტორინგი და კომპანიისთვის სასურველ ტენდერში მონაწილეობის მიღებას.

   სატენდერო დოკუმენტაციის წარმოება  მომზადებას. ტენდერთან დაკავშირებული საკითხების უზრუნველყოფას და ადმინისტრირებას. მოგებული ტენდერების კონტროლს ტენდერის გასაჩივრებას საჭიროების შემთხვევაში.

  ასევე ყველა სახის იურიდიული დოკუმენტის მომზადებას, იურიდიულ მომსახურებას  

   

  11531213

  24/02/18 12:26

  თბილისი

 • ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია

  1

  ადვოკატი ყველაზე შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმის რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო ანუ ბიზნეს დავები, სახელშეკრულებო დავები, საბინაო დავები, საბანკო დავები, სანივთო დავები, ვალდებულებითი დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა, საქმოს წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში, საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით, კონტრაქტების შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ.551125704. ტ.558232104. ტ.579086164.

  11528328

  23/02/18 13:25

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული/საადვოკატო მომსახურება/საადვოკატო ბიურო

  100

      უფასო იურიდიული კონსულტაცია!  

    გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.    

   ტელ: 557 306716

   Email- law@gnnservices.com

   გემსახურებით 24/7  განვალობაში.

  11039655

  23/02/18 13:25

  თბილისი

 • ადვოკატი სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავ

  ფასი შეთანხმებით

  კვალიფიციური ადვოკატების ჯგუფი გაგიწევთ საადვოკატო მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავებზე; დაგეხმარებით სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენაში, ამასთან გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში საოჯახო, მემკვიდრეობით, შრომით, სახელშეკრულებო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დავებთან დაკავშირებით.  ნინო ფეიქრიშვილი 551 123-385 მის. რობაქიძის 7/20.

  11527875

  23/02/18 11:15

  თბილისი

 • ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია

  1

  ადვოკატი შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახყრებას, ფირმის რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო ანუ ბიზნეს დავები, სახელშეკრულებო დავები, საბინაო დავები, საბანკო დავები, სანივთო დავები, ვალდებულებითი დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელის, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ერობნულ ბიუროში, ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა, საქმის წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში, საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით, ადმინისტრაციული დავები, კონტრაქტების შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა, ტ.551125704.ტ.558232104.ტ.579086164

  11526362

  22/02/18 18:31

  თბილისი

 • ადვოკატი/სამოქალაქო სპეციალობის

  1,000

  ლაშა ჯანიბეგაშვილის საადვოკატო ბიურო გთავაზობთ   იურიდიული სერვისისს

  კვალიფიციური სამართლებრივი დახმარებას ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე

  1.---- განქორწინება .ალიმენტი ,თანამესაკუთრედ ცნობა ,ბავშვებტან  დაკავშირებული პრობლემები

  2 .-----ბ ა ნ კ ე ბ თ ა ნ და მიკროსაფინანსოე ორგანოებთან დავებისას  ჯარიმების პირსგასამტეხლოების შემცირება

  3.---- მ ე მ კ ვ ი დ რ ე ო ბ ა  სამემკვიდრეო დავასთან დაკავშირებული საქმეების წარმოება

  4.----- ი პ ო თ ე კ უ რ სესხთან დაკავშირებული საქმეების წარმოება

  5.--- ს ა მ ე ზ ო ბ ლ ო კატეგორიის დავებისას

  6. ---- ხელშეკრულებების შედგენა, სარჩელის შედგენა, შესაგებლის შედგენა.

  7.--- სამსახურში აღდგენა განაცდურის დაკისრება

  8--- ხელშეკრულებიდან გამომდინარე დავები ჩ უ ქ ე ბ ი ს გაუქმება,ხელშეკრულების ბათილად ცნობა 

  9--- ი უ რ ი დ ი უ ლ ი  მ ნ ი შ ვ ნ ე ლ ო ბ ი ს მქონე ფაქტები

  10. ნ ე ბ ი ს მ ი ე რ    კ ო მ პ ა ნ ი ა ს თ ა ნ სახელშეკრულებო  დავა

  11. ა დ მ ი ნ ი ს ტ რ ა ც ი უ ლ  ო რ გ ა ნ ო ე ბ თ ა ნ საქმის წარმოება

  12. უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ბინადრობა (მოქალაქეობის მიღება)

  და ს ხ ვ ა  ნ ე ბ ი ს მ ი ე რ  ს ა ხ ი ს და  ს ი რ თ უ ლ ი ს  მ ქ ო ნ ე  ს ა ქ მ ი ს    წ ა რ მ ო ე ბ ა

  მომსახურების საფასური  განისაზღვრება ინდივიდუალურად კონკრეტულ საქმის და  მიხედვით 

  რატომ ჩვენ? ჩვენ მიერ წარმოებული საქმეების 98% წარმატებით არის დასრულებული 

  თქვენი პრობლემების მოგვარება იწყება 1ივე ზარიდან 

  ვებ გვერდი http://advocatory.ge/ge

  ან გვეწვიეთ საიტზე  საიტის ლინკი https://www.facebook.com/advokatilasha.janibegashvili

  ოფისი მდებარეობს ვაკეში ყიფშიძეზე

  10894530

  22/02/18 17:59

  თბილისი

ზემოთ