• კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება.

  ფასი შეთანხმებით

   გამოცდილი, საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას ნებისმიერი სახის: სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა. ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, დაზარალებულის, ინტერესების დაცვა ნებისმიერი სირთულის სისხლის სამართლის საქმეებზეზე, ყველა ინსტანციის სასამართლოში და ა.შ. გაგიწევთ ასევე უფასო სატელეფონო კონსულტაციას. თაისუფლად ვფლობ ინგლისურ ენას და ასევე შემიძლია ინგლისურად მოლაპარაკე უცხოელ კლიენტებთან საუბარი და მუშაობა. მისამართი ქ.თბილისი, გრ.რობაქიძის გამზირი-7, კორპუსი-4, ოფისი-9. ქ.თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან. ტელ: 599-39-30-55.

  10548419

  25/03/17 12:40

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული მომსახურება

  500 $

  კვალიფიციური იურისტთა გუნდი  გაგიწევთ იურიდიულ მომსახურებას:

  1-სისხლის სამართლის 

  2-სამოქალაქო სამართლის 

  3-ადმინისტრაციული სამართლის 

  4-საგადასახადო სამართლის

  საქმეებზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში, ასევე განვახორციელებთ თქვენი ინტერესების დაცვას და წარმომადგენლობას საჯარო დაწესებულებებში და მესამე პირებთან ურთიერთობებში.

  10526282

  25/03/17 12:00

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  კვალიფიციური ადვოკატები მოგემსახურებიან სამოქალაქო/ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით შემდეგ საკითხებზე: 
  1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 
  2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
  3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
  4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 
  5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 
  6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები 
  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

  ტელ: 2 32 74 71; 

  599 52 49 09

  577 28 35 25;


  მის: ქ.თბილისი, შ. ნუცუბიძის #153

   

  10311821

  25/03/17 12:00

  თბილისი

 • სამართლებრივი დახმარება/Legal advice

  1 $

  უფასო იურიდიული კონსულტაცია - ტელ: 577 11-15-37, (032)2549451;

   

  Free legal advice - 577111537, (032)2549451;

   

  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა. 

  Facebook page - -> იურიდიული პრაქტიკა

   

  მის: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 12-კმ N6, თბილისის საქალაქო სასამართლო, ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451. 

  10003299

  25/03/17 10:21

  თბილისი

 • აღსრულება, სააღსრულებო ფურცელი, აღსასრულებელი გადაწყვეტილება

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ, სასამართლო (ნოტარიუსის) გადაწყვეტილების აღსრულებას მოკლე დროში, საქართველოს მასშტაბით. კრედიტორის ან/და მოვალის ინტერსების დაცვას. კერძო სააღსრულებო მომსახურებას&სააღსრულებო ფურცლის მიღებას.უზრუნველყოფილ (იპოთეკურ) სესხებზე გაცემული სააღსრულებო ფურცლების აღსრულებას წინასწარი საფასურის გარეშე. ასევე, წარმოადგენლობას გამარტივებული საქმისწარმოების პროცესში სააღსრულებო ბიუროში. 

  კონსულტაცია  უფასოა.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  მისამართი: თბილისი, სანაპიროს #2ა (იუსტიციის სახლის მოპირდაპირედ)

  ტელ: 230 99 11, 230 99 22; მობ: 599 50 46 36

  ელ. ფოსტა: development@tilway.ge

   

   

   

  10395667

  25/03/17 10:00

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება

  100

  თავაზობთ კვალიფიციურ , იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, 
  ჩვენი ბიუროს მომსახურება გულისხმობს: 
  1) კვალიფიციური უფასო კონსულტაცია;
  2) დოკუმენტაციის მომზადება და საქმის მასალების გაცნობა;
  3) სარჩელის, შესაგებლის ,განცხადების შედგენა;
  4) წარმომადგენლობა სასამართლოში, სახელმწიფო ორგანოებში,სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებში- კლიენტის კანონიერი უფლებების და ინტერესების დაცვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში და  სასამართლოში.

  ტელ:595935162;  http://lawyer.org.ge/

  ასევე შეგეძლიათ მოგვწეროთ თქვენი პრობლემის შესახებ ჩვენს ელ.ფოსტაზე: info@lawyer.org.ge

  ჩვენი ბიურო იცავს არა მხოლოდ სრულწლოვანი პირების, ასევე არასრულწლოვანი პირების   და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს,

  27/7

  10425798

  25/03/17 10:00

  თბილისი

 • უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი

  ფასი შეთანხმებით

   

  • უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 

   

  საადვოკატო ბიურო "ნაკაშიძე&პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.

  კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას  უმაღლეს დონეზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში ნებისმიერი სირთულის კატეგორისს საქმეზე:

   

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

  • ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
  • საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
  • იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
  • ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა)
  • სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა,
  • სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი;
  • სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

   

  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

   

  საკონტაქტო პირი: 

  ნაკაშიძე&პარტნიორები
  უფასო იურიდიული კონსულტაცია
  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177
  მობ: (+995) 599 50 55 78

  10491902

  24/03/17 15:15

  თბილისი

 • საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი

  ფასი შეთანხმებით

   

  • საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 

   

  საადვოკატო ბიურო "ნაკაშიძე&პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.

  კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას  უმაღლეს დონეზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში ნებისმიერი სირთულის კატეგორისს საქმეზე:

   

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

  • ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
  • საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
  • იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
  • ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა)
  • სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა,
  • სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი;
  • სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

   

  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

   

  საკონტაქტო პირი: 

  ნაკაშიძე&პარტნიორები
  უფასო იურიდიული კონსულტაცია
  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177
  მობ: (+995) 599 50 55 78

  10491917

  24/03/17 15:15

  თბილისი

 • უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის

  ფასი შეთანხმებით

   

   

  უდავო წარმოება

  • სახელსა და გვარში შეცდომა,
  • ქორწინების ფაქტის დადგენა,
  • სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება  
  • სხვა) 

   

  საადვოკატო ბიურო "ნაკაშიძე&პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.

  კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას  უმაღლეს დონეზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში ნებისმიერი სირთულის კატეგორისს საქმეზე:

   

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

  • ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
  • საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
  • იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
  • ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა)
  • სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა,
  • სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი;
  • სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

   

  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

   

  საკონტაქტო პირი: 

  ნაკაშიძე&პარტნიორები
  უფასო იურიდიული კონსულტაცია
  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177
  მობ: (+995) 599 50 55 78

  10491951

  24/03/17 15:14

  თბილისი

 • ​​​​​​​​​​​​​​სახელშეკრულებო დავები:   ჩუქების, სესხი იპოთ

  ფასი შეთანხმებით

   

   

  ​​​​​​​სახელშეკრულებო დავები:  

  • ჩუქების,
  • სესხი
  • იპოთეკა
  • ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება,
  • და.ა.შ 

   

  საადვოკატო ბიურო "ნაკაშიძე&პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.

  კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას  უმაღლეს დონეზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში ნებისმიერი სირთულის კატეგორისს საქმეზე:

   

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

  • ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
  • საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
  • იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
  • ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა)
  • სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა,
  • სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი;
  • სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

   

  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

   

  საკონტაქტო პირი: 

  ნაკაშიძე&პარტნიორები
  უფასო იურიდიული კონსულტაცია
  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177
  მობ: (+995) 599 50 55 78

  10491976

  24/03/17 15:14

  თბილისი

 • საბანკო დავები / ვადაგადაცილებული სესხები : იპოთეკური, სამომ

  ფასი შეთანხმებით

   

  • საბანკო დავები / ვადაგადაცილებული სესხები : იპოთეკური, სამომხმარებლო,ავტო.

   

  საადვოკატო ბიურო "ნაკაშიძე&პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.

  კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას  უმაღლეს დონეზე ყველა ინსტანციის სასამართლოში ნებისმიერი სირთულის კატეგორისს საქმეზე:

   

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

  • ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
  • საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
  • იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
  • ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა)
  • სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა,
  • სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი;
  • სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

   

  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე.

  კონსულტაცია უფასოა.

   

  საკონტაქტო პირი: 

  ნაკაშიძე&პარტნიორები
  უფასო იურიდიული კონსულტაცია
  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177
  მობ: (+995) 599 50 55 78

  10491839

  24/03/17 15:14

  თბილისი

 • ადვოკატის მომსახურება

  2000

  გაგიწევთ იურიდიულ მომსახურებას, წარმომადგენლობა სასამართლოში, იურიდიული კონსულტაცია, 

  591 196309

  10578002

  24/03/17 13:01

  თბილისი

 • საადვოკატო/იურიდიული მომსახურება

  1

  გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურებას შემდეგი მიმართულებით

   

  ☑️ შრომითი დავები

  ☑️ სასამართლო დოკუმენტების შედგენა-მომზადება. (განცხადება, საჩივარი, სარჩელი, შესაგებელი, სააპელაციო საჩივარი).

  ☑️ განქორწინებასთან/ალიმენტებთან დაკავშირებული დავები.

  ☑️ სამემკვიდრეო/ქონებრივი დავები

  ☑️ სახელშეკრულებო და სანივთო დავები

  ☑️ ორგანიზაციის შიდა დებულების/ხელშეკრულების მომზადება

  ☑️ ავტო-საგზაო შემთხვევებთან დაკავშირებული დავები

  ☑️ სამშენებლო საქმიანობასთან დაკავშირებულ დავები

  ☑️ კერძო სააღსრულებო საქმესთან დაკავშირებულ დავები

  ☑️ უძრავ/მოძრავი ქონების ღირებულების დადგენა-შეფასება

  ☑️ საჯარო/სამოქალაქო რეესტრში საქმის წარმოება. საკადასტრო საკითხებთან დაკავშირებით კონსულტაცია, მიწის ლეგალიზაციასთან დაკავშირებული საქმის წარმოება.

  ☑️ სესხებთან დაკავშირებული დავები.

   

  ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა!

  კონსულტაციის მისაღებად აუცილებელია წინასწარ ჩაწერა.

  10577667

  24/03/17 11:16

  თბილისი

 • ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია.

  1 $

  ადვოკატო შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, კერძო აღმასრულებელთან სესხის საქმის წარმოება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო ანუ ბიზნეს დავები, სახელშეკრულებო დავები, საბინაო დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, დაუკანონებელი კერძო სახლების დაკანონება სასამართლოს მეშვეობით საჯარო რეესტრში, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, ადმინისტრაციული დავები, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ.551125704. ტ.579086164. 322610028.

  10577628

  24/03/17 11:08

  თბილისი

 • ადვოკატი/წარმომადგენელი

  500

  გაგიწევთ ყველა სახის იურიდიულ მომსახურებას, წარმომადგენლობას და საადვოკატო მომსახურებას შეღავათიან ფასებში ნებისმიერ ადმინისტრაციულ ორგანოშო, სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოში.

  10577426

  24/03/17 09:42

  თბილისი

 • იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა

  30

  1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი,შესაგებელი, განცხდება, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად.

  2.გთავაზობთ უფასო  სამართლებრივ კონსულტაციას.

  3. ნებისმიერი კატეგორიის საქმეზე გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებებში.

  597 911240

  TWITTER https://twitter.com/ADVOKATEBI ,

  10575761

  23/03/17 16:40

  თბილისი

 • ადვოკატი

  1 $

  პროფესიონალი ადვოკატებით დაკომპლექტებული საადვოკატო ბიურო შეღავათიან ფასებში გთავაზობთ სრულ საადვოკატო მომსახურებას ნებისმიერ სფეროში. ტელ: 555 00-25-50

  10575135

  23/03/17 13:42

  თბილისი

 • ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია.

  1 $

  ადვოკატი გტავაზობტ ყველა სახის იურიდიულ-საადვოკატო მომსხურება, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, იპოტეკური სესხის ამორება-დაბრუნება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობიტი დავები, სამეწარმეო დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერზო სახლების დაკანონება, სასამარტლოს ფორმების სრულად სევსება, ქონებაზე ყადარის დადება-მოზსნა, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ.551125704. ტ.579086164. ტ.322610028.

  10574634

  23/03/17 11:04

  თბილისი

 • სტაჟირება

  ფასი შეთანხმებით

  საადვოკატო ბიურო აცხადებს მიღებას სტაჟირებზე, გთხოვთ თქვენი cv ავტობიოგრაფია გამოაგზავნოთ advokati.advokati@yahoo.com. ან დაგვიკავშირდეთ ტელ: 599 95 48 11, 555 10 19 88. მის. თბილისი კ.მარჯანიშვილის ქ.#21 მე-4 სართული ოფისი#8.

  10572941

  22/03/17 16:49

  თბილისი

 • კერძო დეტექტივების სააგენტო "ადლერი"

  ფასი შეთანხმებით

  სიმართლეს ეძებ?! ნუ იმოქმედებ დამოუკიდებლად,მიანდე შენი საქმე პროფესიონალებს! 
  კერძო დეტექტების სააგენტო "ადლერი" გთავაზობთ პროფესიონალურ მომსახურეობას კონფიდენციალურობის დაცვის 100%-იანი გარანტიით. 
  სერვისები: 

  ს ი ც რ უ ი ს დ ე ტ ე ქ ტ ო რ ი-თანამედროვე მეთოდი რეალობის გამოსავლენად! თუ გაქვთ ეჭვი თქვენს დაქირავებულ თანამშრომელზე, ძიძაზე,რომელიც თქვენს შვილს უვლის,თუ დაკარგეთ რაიმე ძვირფასი ნივთი და კონკრეტულ ადამიანზე გაქვთ ეჭვი,ამ და ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში ჩვენ დაგეხმარებით სიმართლის დამტკიცებაში! 

  შ ვ ი ლ ე ბ ზ ე მ ე თ ვ ა ლ ყ უ რ ე ო ბ ა -თქვენს შვილს ცვლილებეს ატყობთ ?! გახდა აგრესიული,შეიცვალა სტილლი,ან თვლით, რომ მისი სამეგობრო წრე საეჭვოა?! გთავაზობთ მომსახურეობას, რომელიც საშუალებას მოგცემთ თქვენი შვილის თითოეული ნაბიჯის შესახებ გქონდეთ ინფორმაცია.ჩვენ დავიცავთ მათ მავნე გარემოში მოხვედრისგან,აზარტული თამაშებისგან და სხვა.

  ღ ა ლ ა ტ ი ს გ ა მ ო ვ ლ ე ნ ა- გაქვთ ეჭვი,რომ თქვენი მეუღლე არ არის თქვენი ერთგული?! ნუ იცხოვრებთ ეჭვებში პროფესიონალი კერძო დეტექტივები დაგეხმარებიან გათავისუფლდეთ ეჭვებისგან,ისინი შეგატყობინებენ ნებისმიერ ინფორმაციას თქვენი მეორე ნახევრის გადაადგილების შესახებ.

  ბ ი ზ ნ ე ს უ ს ა ფ რ თ ხ ო ე ბ ა- ტექნიკური მხარდაჭერა თანამედროვე ტექნოლოგიებით,ჩვენ დაგეხმარებით: თქვენი ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, პოტენციურ პარტნიორთა გადამოწმება და რისკებისსწორად შეფასება,საიდუმლო შეხვედრების უზრუნველყოფა, მოვალეთა მოძიება და სხვა. 

  მ ო ვ ა ლ ე ე ბ ი - თქვენი მოვალეების შესახებ ინფორმაციის მოძიება 


  კერძო დეტექტიური კომპანია "ადლერი"- უმოკლესი გზა სიმართლემდე ! 
  დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში,ჩვენ დაგეხმარებით,როგორც საქართველოში ,ისე საქართველოს ფარგლებს გარეთ : 592 98 07 06

   

  10572504

  22/03/17 14:35

  თბილისი

ზემოთ