მობილურ ვერსიაზე გადასვლა
საიტის ახალ ვერსიაზე გადასვლა 🚀
კატეგორიები
ფასი -

სსმპ ადაპტირებული
პრომოუშენი
 • უფასო კონსულტაცია. კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება.

  ფასი შეთანხმებით

  გამოცდილი, საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი გაგიწევთ სრულ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას: სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და  სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა  განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა, იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტის დადგენა, ბინადრობის უფლების მისაღებად სამართლებრივი დავები და ა.შ. დაგიწერთ ასევე სარჩელს და  შესაგებელს.

  სისხლის სამართლის საქმეებზე: ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ეკონომიკური დანაშაული, ნარკოტიკული დანაშაული, სამოხელეო დანაშაული და ა.შ.  კლიენტის  უფლებების და ინტერესების დაცვა: წინასწარი გამოძიების ორგანოებში, პოლიციაში, პროკურატურასა და  სასამართლოში (კლიენტის სასარგებლოდ საქმის მოსაგებად ყველა კანონიერი შესაძლებლობების მაქსიმუმი იქნება გამოყენებული).

  გაგიწევთ ასევე უფასო კვალიფიციურ იურიდიულ კონსულტაციას.  მობ: 599-39-30-55

  14386591

  19/11/19 18:12

  თბილისი

 • ადვოკატის მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი, საერთო სპეციალიზაციით გაგიწევთ სრულ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას; სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე

  სისხლის სამართლის მიმართულებით: წარმომადგენლობა პოლიციაში, პროკურატურასა და სასამართლოში , წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე. სამივე ინსტანციის სასამართლოში საქმის სასამართლოში განხილვის ვადით. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ბრალდებულთან, მსჯავრდებულთან შეხვედრა და მათთვის სრული იურიდიული მომსახურების გაწევა.

   კონსულტაცია უფასოა, ასევე უფასოა კონსულტაციის მიზნით ბრალდებულთან, მსჯავრდებულთან შეხვედრა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში.

   სამოქალაქო საქმეზე: სახელშეკრულებო დავები,  ქირავნობა, იჯარა, ნასყიდობა,ჩუქება, თხოვება სესხი,ნარდობა. გირავნობა, იპოთეკა, სამეზობლო დავები.საოჯახო დავები: განქორწინება, ალიმენტი, ქონების გამოყოფა მეუღლეთა საერთო საკუთრებიდან, ბავშვის მიკუთვნება საცხოვრებლად ერთ-ერთი მშობლისთვის. სამემმკვიდრეო დავები; სამკვიდროს მიღება და გამოყოფა, სავალდებულო წილი, უღირს მემკვიდრედ ცნობა, მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა. ხელშეკრულების შედგენა. დაგიწერთ სარჩელს და შესაგებელს

   

  14522643

  19/11/19 15:54

  თბილისი

 • უფასო იურიდიული კონსულტაცია-შენი ადვოკატი.

  1

  დიდი გამოცდილების მქონე ადვოკატი ყველაზე შეღავათიან ფასათ და თქვენთვის მისაღები პირობებით გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას,   1. ფირმის რეგისტრაცია, 2.განქორწინება, 3.ალიმენტი, 4. წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, 5.ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, 6.ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, 7.იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, 8,პრობლემური სესხების ამოღება, 9.საოჯახო დავები, 10.ბიზნეს დავები, 11.მემკვიდრეობითი დავები, 12. სახელშეკრულებო დავები. 13.საბინაო დავები.14.საბანკო დავები.15.სახელფასო დავები.16.შრომითი დავები.17.ქონებრივი დავები.18.სანივთო დავები.19.ვალდებულებითი დავები.20.სახლიდან გამოსახლება.21.ასტუპნიკები.22.კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია.23.სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა.24.საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში.25.ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა.26.საქმის წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში.27ადმინისტრაციული დავები,28.სესხებთან დაკავშირებული დავები,29.საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით.30აღმასრულებლის მიერ დაყადაღებული მოძრავი ქონების ყადაღისაგან განთავისუფლება.31კომპანიის იურიდიული მომსახურება,32.ბრალდებულის ინტერესების დაცვა პოლიციაში, პროკურატურაში და სასამართლოში. 33.ბრალდებულის მონახულება ციხეში და მისთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა, 34.მოლაპარაკების  წარმოება პროკურატურასთან  საპროცესო შეთანხმების გაფორმების  თაობაზე, 35.დაზარალების ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში, 36.საადვოკატო მომსახურების საფასური განისაზღვრება საქმის სირთულიდან გამომდინარე.34.საადვოკატო მომსახურების გადახდა შესაძლებელია ნაწილ-ნაწილ... ტ551125704. ტ558232104. ტ322611766.

   

  12926837

  19/11/19 13:33

  თბილისი

 • უფასო კონსულტაცია 558 37 37 94

  ფასი შეთანხმებით

  იურიდიული კომპანია "Legal Rights Georgia" ფიზიკურ და იურიდულ პირებს გთავაზობთ სრულ სამართლებრივ მომსახურებას სამოქალაქო-ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით.

  • ქონებრივი დავები
  • სამემკვიდრეო  დავები
  • სამეწარმეო დავები
  • საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტის დაკისრება, ა.შ.)
  • ნებისმიერი სხვა სახის დავა რაც დაკავშირებულია სამოქალაქო - ადმინისტრაციულ სამართალთან.

  გაგიწევთ წარმომადგენლობით მომსახურებას საერთო სასამართლოებში, საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებში.

  ჩვენი კომპანია აგრეთვე  დაგეხმარებათ სასურველი დოკუმენტების მომზადებაში (შესაბამისი საპროცესო დოკუმენტი, ხელშეკრულებაა, წესდება, და სხვა)

  კონსულტაცია უფასოა!

  https://www.facebook.com/LegalRightsGeorgia/

  www.legalrights.ge

  დაგვიკავშირდით: 598 21 00 55 ; 558 37 37 94

  14039694

  19/11/19 13:29

  თბილისი

 • ადვოკატი, უფასო იურიდიული კონსულტაცია

  ფასი შეთანხმებით

    საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი, საერთო სპეციალიზაციით გაგიწევთ სრულ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას; სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე

  სისხლის სამართლის მიმართულებით: წარმომადგენლობა პოლიციაში, პროკურატურასა და სასამართლოში , წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე. სამივე ინსტანციის სასამართლოში საქმის სასამართლოში განხილვის ვადით. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ბრალდებულთან, მსჯავრდებულთან შეხვედრა და მათთვის სრული იურიდიული მომსახურების გაწევა. ნასამართლეობის მოხსნა, შეწყალება.

   კონსულტაცია უფასოა, ასევე უფასოა კონსულტაციის მიზნით ბრალდებულთან, მსჯავრდებულთან შეხვედრა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში.

   სამოქალაქო საქმეზე: სახელშეკრულებო დავები,  ქირავნობა, იჯარა, ნასყიდობა,ჩუქება, თხოვება სესხი,ნარდობა. გირავნობა, იპოთეკა, სამეზობლო დავები.საოჯახო დავები: განქორწინება, ალიმენტი, ქონების გამოყოფა მეუღლეთა საერთო საკუთრებიდან, ბავშვის მიკუთვნება საცხოვრებლად ერთ-ერთი მშობლისთვის. სამემმკვიდრეო დავები; სამკვიდროს მიღება და გამოყოფა, სავალდებულო წილი, უღირს მემკვიდრედ ცნობა, მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა. ხელშეკრულების შედგენა. დაგიწერთ სარჩელს და შესაგებელს

    ადმინისტრაციულ საქმეზე; აქტის ბათილად ცნობა, ძალდაკარგულად გამოცხადება.

  592 10 50 14

    

     

  14362723

  19/11/19 13:00

  თბილისი

 • კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება

  1

  ს.ს.ი.პ.საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი ნინო სალუქვაძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის,სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე.დარეკეთ ნომრებზე: 555 72 99 69 ან 597 09 55 09 კონსულტაცია უფასო

  14517491

  19/11/19 09:45

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურეობა

  ფასი შეთანხმებით

  იურიდიულ საკითხთან დაკავშირებით გთხოვთ მომართეთ გაგიწევთ იურიდიულ კონსულტაციას .ასევე, დაგეხმარებით სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენაში. 

  14510703

  18/11/19 15:35

  თბილისი

 • იურიდიული კონსულტაცია 598 21 00 55

  ფასი შეთანხმებით

  გამოცდილი იურიდიული ფირმა გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლის სფეროებში

  • დავები სესხებთან დაკავშირებით
  • კომერციული დავები
  • სამემკვიდრეო დავები
  • საოჯახო დავები
  • სამეზობლო დავები

  ყველა სხვა სფერო რაც ეხება სამოქალაქო - ადმინსიტრაციულ სამართალს

  დაგვიკავშირდით კონსულტაცია უფასოა!

  ტელ: 598 21 00 55

  14272187

  18/11/19 14:11

  თბილისი

 • ⚖️ სამართლებრივი დახმარება/Legal advice

  2,000

  ☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537, (032)2549451;

   

  ✅ Free legal advice - 577 111 537, (032)2549451;

   

  ☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

  1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 
  2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 
  3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 
  4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

  5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 
  6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 
  7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

  8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

  9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

  10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

  11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
  12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

  15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

  16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

   

  მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

  ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

   

  ✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

  https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

  www.dlb.ge 

   

  მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1.  ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.

  12501704

  18/11/19 11:07

  თბილისი

 • იურიდიული კონსულტაციისა და დახმარების მობილური ცენტრი

  ფასი შეთანხმებით

  იურიდიული კონსულტაციისა და დახმარების მობილური ცენტრი გტავაზობთ:
  პრობლემური სამკვიდრო დავები,განქორწინება,ალიმენტი,ვალტან სესხტან დაკავშირებული პრობლემები,ქონების გაყოფასთან დაკავშირებული პრობლემები,სამეზობლო დავები,მიწასტან სახლტან დაკავშირებული პრობლემები,სამსახურებრივი დავები, სამედიცინო ხასიატის დავები,ემიგრაციასტან დაკავშირებული სამარტლებრივი საკიტხები.
    ინდივიდუალური ხელშეკრულებების მომზადება.
    ერთჯერადი მომსახურებით:განცხადების,საჩივრის,სარჩელის,შესაგებელის მომზადება.
  თქვენი ინტერესებისა და უფლებების დაცვა სასამარტლოში,სახელმწიპო იურიდიულ და ფიზიკურ პირებტან!

  შესაძლებელია იურისტ–კონსულტანტის ადგილზე გამოძახებაც!

  ვმუშაობთ რეგიონებშიც!
  ტელეფონი:568 637 929

  14495043

  17/11/19 00:01

  თბილისი

 • 14491659

  16/11/19 19:22

  თბილისი

 • საადვოკატო/იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ საადვოკატო/იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის კატეგორიის საქმეებზე,სასამართლოს ყველა ინსტანციაში. 

  მის. ქ. თბილისი, აკაკი წერეთლის N101

  კონსულტაციაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით - 

  მობ.577 99 64 13

  14486279

  16/11/19 12:50

  თბილისი

 • საადვოკატო მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ საადვოკატო/იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის კატეგორიის საქმეებზე,სასამართლოს ყველა ინსტანციაში. 

  მის.ქ. ბათუმი, გამსახურდიას N19

  კონსულტაციაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით - 

  მობ.577414000

  14486247

  16/11/19 12:48

  ბათუმი

 • ადვოკატი (საერთო სპეციალიზაცია)

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ საადვოკატო/იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის კატეგორიის საქმეებზე,სასამართლოს ყველა ინსტანციაში. 

  კონსულტაციაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით - 

  მობ.577 99 64 13

   

  14486159

  16/11/19 12:41

  თბილისი

 • ფინანსური და იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  შპს " პარტნიორები " 

  ჩვენ გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას, სრულ სამართლებრივ მომსახურებას სამოქალაქო-ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით.

  • ქონებრივი დავები
  • სამემკვიდრეო  დავები
  • სამეწარმეო დავები
  • საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტის დაკისრება, ა.შ.)
  • ნებისმიერი სხვა სახის დავა რაც დაკავშირებულია სამოქალაქო - ადმინისტრაციულ სამართალთან.

  ჩვენი კომპანია აგრეთვე  დაგეხმარებათ სასურველი დოკუმენტების მომზადებაში (შესაბამისი საპროცესო დოკუმენტი, ხელშეკრულებაა, წესდება, და სხვა)

  დაგვიკავშრდით : 593783575  მარიანა 0322 16 02 16 

  ან მოგვწერეთ თქვენი პრობლემის შესახებ infopartniorebi@gmail.com 

  მისამართი: თბილისი კოსტავას 1 შესახვევი № 34 ( ლაგუნა ვერეს მიმდებარედ ) 

  14442603

  16/11/19 10:00

  თბილისი

 • კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება

  1,000

  კვალიფიციური ადვოკატი (სამართლის დოქტორი) გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას  სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, ნებისმიერი დონის სასამართლო ინსტანციაში და საკონსტიტუციო სასამართლოში, ადმინისტრაციულ ორგანოებთნ და კერძო პირებთან ურთიერთობებში.

  მომსახურების სფეროებია 1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა,სესხი, იპოთეკა და ა.შ). 5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 7) ე.წ ატსტუპნიკთა დავები. 8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება. 9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება. 10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).

  მომსახურების ფასი განისაზღვრება, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე.

  advokatilevani22@gmail.com

  14456907

  13/11/19 21:24

  თბილისი

 • იურისტის მომსახურება

  100

  სრული იურიდიული მომსახურება. იურიდიული დოკუმენტაციის (ხელშეკრულებები, განცხადებები, სატენდერო დოკუმენტაცია და სხვა)  შედგენა/თარგმნა ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე;

  ბიზნესის საქმიანობის იურიდიული მხარდაჭერა;

  12573730

  12/11/19 11:00

  თბილისი

 • განქორწინება, ალიმენტი, ქონებრივი დავა

  ფასი შეთანხმებით

  •გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, საოჯახო-სამართლებრივი ხასიათის დავების სასამართლო წარმოებისას. 

  •თქვენს უფლებებს დაიცავს საერთო სპეციალიზაციის, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი.

  •მომსახურება ხორციელდება მისაღები პირობებითა და ფასით, გადახდის ინდივიდუალურად შედგენილი გრაფიკის მეშვეობით.(თანხის გადახდის განწილვადება შესაძლებელია 3 თვეზე).

  •კონსულტაცია უფასოა.

  14420263

  10/11/19 20:00

  თბილისი

 • მემკვიდრეობა

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას! კომპანია იურიდიულ მომსახურებას უწევს ფიზიკურ პირებს სამართლის შემდეგ სფეროებში: ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით გთავაზობთ კვალიფიციურ საადვოკატო მომსახურეობას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საქალაქო, სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში, წინასწარ გამოძიებაში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში.

  • გარდაცვლილი პირის (მამკვიდრებლის) საკუთრებაში არსებული ქონების სხვა პირებზე (მემკვიდრეებზე) გადასვლა;
  • კანონით მემკვიდრეობა და ანდერძით მემკვიდრეობა;
  • რიგითობის საკითხები კანონით მემკვიდრეობისას;
  • მამკვიდრებლის ქონების განაწილება კანონით მემკვიდრეთა რიგის მიხედვით;
  • მამკვიდრებლის მიერ შედგენილ ანდერძთან დაკავშირებული დავები;
  • ანდერძის მეშვეობით მამკვიდრებლის მიერ თავისი ქონების, როგორც კანონით მემკვიდრეზე, ისე ნებისმიერ სხვა არანათესავ პირზე, მათ შორის იურიდიულ პირზე გადაცემასთან დაკავშირებული დავები;
  • ანდერძის ფორმასთან დაკავშირებული დავები;
  • სავალდებულო წილის მიღება;
  • საანდერძო დანაკისრი (ლეგატი);
  • ანდერძის აღსრულებასთან დაკავშირებული დავები;
  • სამკვიდროს დაცვასთან და მართვასთან დაკავშირებული დავები;
  • სამკვიდროს მიღებასთან დაკავშირებული დავები;
  • ქორწინების გარეშე შობილი ბავშვის მამის მემკვიდრედ ცნობა;
  • უღირს მემკვიდრედ ცნობა;
  • სასამართლოს მიერ მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა;
  • მემკვიდრეობის უფლებაჩამორთმეული პირის სამკვიდრო წილის, მემკვიდრე­ებად მიწვეულ დანარჩენ მემკვიდრეებზე გადასვლა და თანასწორად განაწილება;
  • ანდერძით მემკვიდრეობის შემთხვევაში, მამკვიდრებლის ქონებიდან პირველი რიგის მემკვიდრეების მიერ, სავალდებულო წილის მიღებასთან დაკავშირებული დავები;
  • ერთდროულად კანონით და ანდერძით მემკვიდრეობა;
  • სამკვიდრო მოწმობის მიღებასთან დაკავშირებული დავები;
  • სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით ან მართვით მემკვიდრის მიერ სამკვიდროს მიღება;
  • ქმედუუნარო და შეზღუდულქმედუნარიანი პირების მიერ საკუთარი კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით სამკვიდროს მიღება;
  • კომლში კომლის საერთო ქონებაზე, კომლის ბოლო წევრის გარდაცვალების დღიდან სამკვიდროს გახსნასთან დაკავშირებული დავები;
  • საზღვარგარეთ მუდმივად მცხოვრებ პირთა სამკვიდროს გახსნასთან დაკავშირებული დავები;
  • სიკვდილის მომენტისთვის მამკვიდრებლის ქონებრივი უფლებების (სამკვიდრო აქტივის) და მოვალეობების (სამკვიდრო პასივის) ერთობლიობასთან დაკავშირებული დავები;
  • მამკვიდრებლის არაქონებრივი უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული დავები.

  ·         საკონტაქტო პირი: ნათია ნაკაშიძე  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177 მობ: (+995 599) 505578

   

  14406611

  09/11/19 15:03

  თბილისი

 • უფასო იურიდიულ კონსულტაცია

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას! კომპანია იურიდიულ მომსახურებას უწევს ფიზიკურ პირებს სამართლის შემდეგ სფეროებში: ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით გთავაზობთ კვალიფიციურ საადვოკატო მომსახურეობას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საქალაქო, სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში, წინასწარ გამოძიებაში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში. განქორწინება, ალიმენტი, სახელშელშეკრულებო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, ადმინისტრაციული და შრომითი დავები, ხელშეკრულებების შედგენა, იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტების დადგენა, და სხვა... შეღავათიანი პირობებით. 
  იურიდიული კონსულტაცია უფასოა. კომპანია იურიდიულ მომსახურებას უწევს იურიდიულ პირებს სამართლის შემდეგ სფეროებში:

  § სამოქალაქო სამართალი;

  § სამეწარმეო სამართალი;

  § საერთაშორისო კერძო სამართალი;

   § ადმინისტრაციული სამართალი;

   § შრომის სამართალი;

   § საგადასახადო და საბაჟო სამართალი;

  § სისხლის სამართალი;

  § სახელშეკრულებო სამართალი;

   § უძრავი ქონების რეგისტრაცია;

  § პრივატიზაცია;

   ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს: ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები; საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა; იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა) ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა) სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა, სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი; სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა. საკონტაქტო პირი: კოორდინატორი მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177 მობ: 599 50 55 78 თბილისი: გურამიშვილის N23 ა

  14406503

  09/11/19 14:55

  თბილისი

ზემოთ