მობილურ ვერსიაზე გადასვლა
საიტის ახალ ვერსიაზე გადასვლა 🚀
კატეგორიები
ფასი -

სსმპ ადაპტირებული
პრომოუშენი
 • ადვოკატი ლანა მოდებაძე

  ფასი შეთანხმებით

  სისხლის სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე ადვოკატი გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის სამართლის საქმეებზე. პროკურატურასთან და სამართალდამცავ ორგანოებთან ნებისმიერი სახის კომუნიკაციისას თქვენ გჭირდებათ სისხლის სამართლის ადვოკატი. შესაბამისად გთავაზობთ ნებისმიერი სახის იურიდიულ მომსახურებას სისხლის სამართლის სფეროში. 

  • უფასო კონსულტაცია
  • ინდივიდუალური გრაფიკით შედგენილი ანაზღაურება
  • ადვოკატთან ურთიერთობის სამართლებრივი საკითხები დარეგულირებულია საადვოკატო მომსახურების ხელშეკრულებით და ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსით
  • 9 წლიანი გამოცდილება: სასამართლო სისტემაში, ადვოკატურაში და ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში

  კონტაქტი:

  მობილური: 598 64 20 08

  email: lanamodebadze89@gmail.com

  14152158

  21/11/19 14:58

  ბათუმი

 • იურიდიული კონსულტაცია 598 21 00 55

  ფასი შეთანხმებით

  გამოცდილი იურიდიული ფირმა გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლის სფეროებში

  • დავები სესხებთან დაკავშირებით
  • კომერციული დავები
  • სამემკვიდრეო დავები
  • საოჯახო დავები
  • სამეზობლო დავები

  ყველა სხვა სფერო რაც ეხება სამოქალაქო - ადმინსიტრაციულ სამართალს

  დაგვიკავშირდით კონსულტაცია უფასოა!

  ტელ: 598 21 00 55

  14272187

  22/11/19 22:09

  თბილისი

 • უფასო კონსულტაცია 558 37 37 94

  ფასი შეთანხმებით

  იურიდიული კომპანია "Legal Rights Georgia" ფიზიკურ და იურიდულ პირებს გთავაზობთ სრულ სამართლებრივ მომსახურებას სამოქალაქო-ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით.

  • ქონებრივი დავები
  • სამემკვიდრეო  დავები
  • სამეწარმეო დავები
  • საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტის დაკისრება, ა.შ.)
  • ნებისმიერი სხვა სახის დავა რაც დაკავშირებულია სამოქალაქო - ადმინისტრაციულ სამართალთან.

  გაგიწევთ წარმომადგენლობით მომსახურებას საერთო სასამართლოებში, საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებში.

  ჩვენი კომპანია აგრეთვე  დაგეხმარებათ სასურველი დოკუმენტების მომზადებაში (შესაბამისი საპროცესო დოკუმენტი, ხელშეკრულებაა, წესდება, და სხვა)

  კონსულტაცია უფასოა!

  https://www.facebook.com/LegalRightsGeorgia/

  www.legalrights.ge

  დაგვიკავშირდით: 598 21 00 55 ; 558 37 37 94

  14039694

  22/11/19 22:08

  თბილისი

 • ადვოკატი, უფასო იურიდიული კონსულტაცია

  ფასი შეთანხმებით

    საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი, საერთო სპეციალიზაციით გაგიწევთ სრულ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას; სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე

  სისხლის სამართლის მიმართულებით: წარმომადგენლობა პოლიციაში, პროკურატურასა და სასამართლოში , წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე. სამივე ინსტანციის სასამართლოში საქმის სასამართლოში განხილვის ვადით. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ბრალდებულთან, მსჯავრდებულთან შეხვედრა და მათთვის სრული იურიდიული მომსახურების გაწევა. ნასამართლეობის მოხსნა, შეწყალება.

   კონსულტაცია უფასოა, ასევე უფასოა კონსულტაციის მიზნით ბრალდებულთან, მსჯავრდებულთან შეხვედრა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში.

   სამოქალაქო საქმეზე: სახელშეკრულებო დავები,  ქირავნობა, იჯარა, ნასყიდობა,ჩუქება, თხოვება სესხი,ნარდობა. გირავნობა, იპოთეკა, სამეზობლო დავები.საოჯახო დავები: განქორწინება, ალიმენტი, ქონების გამოყოფა მეუღლეთა საერთო საკუთრებიდან, ბავშვის მიკუთვნება საცხოვრებლად ერთ-ერთი მშობლისთვის. სამემმკვიდრეო დავები; სამკვიდროს მიღება და გამოყოფა, სავალდებულო წილი, უღირს მემკვიდრედ ცნობა, მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა. ხელშეკრულების შედგენა. დაგიწერთ სარჩელს და შესაგებელს

    ადმინისტრაციულ საქმეზე; აქტის ბათილად ცნობა, ძალდაკარგულად გამოცხადება.

  592 10 50 14

    

     

  14362723

  22/11/19 19:06

  თბილისი

 • უფასო კონსულტაცია. კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება.

  ფასი შეთანხმებით

  გამოცდილი, საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი გაგიწევთ სრულ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას: სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და  სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა  განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა, იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტის დადგენა, ბინადრობის უფლების მისაღებად სამართლებრივი დავები და ა.შ. დაგიწერთ ასევე სარჩელს და  შესაგებელს.

  სისხლის სამართლის საქმეებზე: ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ეკონომიკური დანაშაული, ნარკოტიკული დანაშაული, სამოხელეო დანაშაული და ა.შ.  კლიენტის  უფლებების და ინტერესების დაცვა: წინასწარი გამოძიების ორგანოებში, პოლიციაში, პროკურატურასა და  სასამართლოში.

  გაგიწევთ ასევე უფასო კვალიფიციურ იურიდიულ კონსულტაციას.  მობ: 599-39-30-55

  14386591

  22/11/19 13:11

  თბილისი

 • კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება

  1

  ს.ს.ი.პ.საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი ნინო სალუქვაძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის,სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე.დარეკეთ ნომრებზე: 555 72 99 69 ან 597 09 55 09 კონსულტაცია უფასო

  14554932

  22/11/19 12:55

  თბილისი

 • უფასო იურიდიული კონსულტაცია-შენი ადვოკატი.

  1

  დიდი გამოცდილების მქონე ადვოკატი ყველაზე შეღავათიან ფასათ და თქვენთვის მისაღები პირობებით გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას,   1. ფირმის რეგისტრაცია, 2.განქორწინება, 3.ალიმენტი, 4. წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, 5.ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, 6.ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, 7.იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, 8,პრობლემური სესხების ამოღება, 9.საოჯახო დავები, 10.ბიზნეს დავები, 11.მემკვიდრეობითი დავები, 12. სახელშეკრულებო დავები. 13.საბინაო დავები.14.საბანკო დავები.15.სახელფასო დავები.16.შრომითი დავები.17.ქონებრივი დავები.18.სანივთო დავები.19.ვალდებულებითი დავები.20.სახლიდან გამოსახლება.21.ასტუპნიკები.22.კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია.23.სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა.24.საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში.25.ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა.26.საქმის წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში.27ადმინისტრაციული დავები,28.სესხებთან დაკავშირებული დავები,29.საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით.30აღმასრულებლის მიერ დაყადაღებული მოძრავი ქონების ყადაღისაგან განთავისუფლება.31კომპანიის იურიდიული მომსახურება,32.ბრალდებულის ინტერესების დაცვა პოლიციაში, პროკურატურაში და სასამართლოში. 33.ბრალდებულის მონახულება ციხეში და მისთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა, 34.მოლაპარაკების  წარმოება პროკურატურასთან  საპროცესო შეთანხმების გაფორმების  თაობაზე, 35.დაზარალების ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში, 36.საადვოკატო მომსახურების საფასური განისაზღვრება საქმის სირთულიდან გამომდინარე.34.საადვოკატო მომსახურების გადახდა შესაძლებელია ნაწილ-ნაწილ... ტ551125704. ტ558232104. ტ322611766.

   

  12926837

  22/11/19 12:31

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული/საადვოკატო მომსახურება/საადვოკატო ბიურო

  100

      უფასო იურიდიული კონსულტაცია!  

    გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.    

   ტელ:592 04 16 99

   გემსახურებით 24/7  განვალობაში.

  11039655

  22/11/19 11:43

  თბილისი

 • საადვოკატო ბიურო/ადვოკატი/იურისტი/იურიდიული მომსახურება

  50

  მოგესალმებით კომპანია "ბერიკა ჯგუფი B&G" გთავაზობთ ნებისმიერი სახის იურიდიულ მომსახურებას, სისიხლის,სამოქალაქო და ადმინისტრაციული მიმართულებით.

   

  • აგრეთვე კორპორატიულ მომსახურებას კომპანიებისთვის.
  • პატიმრის მონახულებას  და მინდობილობის გაკეთებას ციხეში.

   

   

  მის: გლდანი გობრონიძის 1ბ.

  ტელ: 598 517 518 

  12953743

  21/11/19 16:04

  თბილისი

 • იურიდიული კომპანია ბი-ჯი-ელ

  ფასი შეთანხმებით

  •"იურიდიული კომპანია ბი ჯი ელ" გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურების განხორციელებას ამავე კომპანიაში დასაქმებული ადვოკატთა გუნდის მიერ.

  •მომსახურება ხორციელდება სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული მიმართულებით.

  •კომპანიის ადვოკატები საადვოკატო მომსახურებას ახორციელებენ საქართველოს ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში მდებარე სასამართლოში.

  • სათაო ოფისის მისამართია -  ქ. თბილისი, ა. წერეთლის N101
  • ფილიალის მისამართია- ქ. ბათუმი, გამსახურდიას N 19

  •მობ. 577 41 40 00

  •ვებ-გვერდი: www.bgl.ge

  •E-mail: bgllawcompany@gmail.com

  14543559

  21/11/19 13:32

  თბილისი

 • ადვოკატი

  ფასი შეთანხმებით

  მას, ვისაც დანაშაულის ჩადენას სდებენ ბრალად საჭიროებს ადვოკატის დაუყოვნებლივ დახმარებას. საერთო სპეციალიზაციის, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლობელი ადვოკატი გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას:

  •-საგამოძიებო ორგანოში პირის გამოკითხვისას;

  •-ბრალის წარდგენისას;

  •-ბრალდებულთან ვიზიტს წინასწარი დაკავების იზოლატორში;

  •-ბრალდებულის დაკითხვისას;

  •-ბრალდებულის სასამართლოში პირველი წარდგენისას (აღკვეთის ღონისძიების შეფარდება);

  •--ბრალდბულთან მუდმივ კომუნიკაციას სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში;

  •-ბრალდებულის ინტერესების დაცვას წინასასამართლო სხდომაზე;

  •-ბრალდებულის ინტერესების დაცვა საქმის არსებითი განხილვის დროს;

  •-საპროცესო შეთანხმებაზე მოლაპარაკების წარმოება;

  •-სასჯელისაგან ვადამდე განთავისუფლებაში სამართლებრივ დახმარებას;

   

  •მომსახურება ხორციელდება გადახდის ინდივიდუალურად შედგენილი გრაფიკის მეშვეობით, რაც შესაძლებლობას გაძლევთ მომსახურების ღირებულება გადაიხადოთ ეტაპობრივად.

  14543467

  21/11/19 13:29

  თბილისი

 • ⚖️ სამართლებრივი დახმარება/Legal advice

  2,000

  ☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537, (032)2549451;

   

  ✅ Free legal advice - 577 111 537, (032)2549451;

   

  ☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

  1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 
  2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 
  3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 
  4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

  5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 
  6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 
  7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

  8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

  9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

  10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

  11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
  12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

  15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

  16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

   

  მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

  ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

   

  ✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

  https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

  www.dlb.ge 

   

  მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1.  ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.

  12501704

  21/11/19 10:15

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული/საადვოკატო მომსახურება/საადვოკატო ბიურო

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლის საქმეზე.

  სამოქალაქო საქმე:

  საოჯახო დავები; (განქორწინება, ალიმენტი, არასრულწლოვნის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და სხვა.)

  სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები;

  . სახელშეკრულებო დავა;

  . შრომითი დავა;

  . იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა და სხვა.

  ადმინისტრაციული საქმე:

  . აქტის ბათილად ცნობა ძალადაკარგულად გამოცხადება;

  . ბინადრობის ნებართვის მოპოვება და სხვა.

   

  ტელ: 577 28 35 25

  დეტალური ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ აგრეთვე მოგვწეროთ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე.

  E-mail:  mylawerservice@gmail.com

  14531635

  20/11/19 12:04

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურეობა

  ფასი შეთანხმებით

  იურიდიულ საკითხთან დაკავშირებით გთხოვთ მომართეთ გაგიწევთ იურიდიულ კონსულტაციას .ასევე, დაგეხმარებით სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენაში. 

  14510703

  18/11/19 15:35

  თბილისი

 • იურიდიული კონსულტაციისა და დახმარების მობილური ცენტრი

  ფასი შეთანხმებით

  იურიდიული კონსულტაციისა და დახმარების მობილური ცენტრი გტავაზობთ:
  პრობლემური სამკვიდრო დავები,განქორწინება,ალიმენტი,ვალტან სესხტან დაკავშირებული პრობლემები,ქონების გაყოფასთან დაკავშირებული პრობლემები,სამეზობლო დავები,მიწასტან სახლტან დაკავშირებული პრობლემები,სამსახურებრივი დავები, სამედიცინო ხასიატის დავები,ემიგრაციასტან დაკავშირებული სამარტლებრივი საკიტხები.
    ინდივიდუალური ხელშეკრულებების მომზადება.
    ერთჯერადი მომსახურებით:განცხადების,საჩივრის,სარჩელის,შესაგებელის მომზადება.
  თქვენი ინტერესებისა და უფლებების დაცვა სასამარტლოში,სახელმწიპო იურიდიულ და ფიზიკურ პირებტან!

  შესაძლებელია იურისტ–კონსულტანტის ადგილზე გამოძახებაც!

  ვმუშაობთ რეგიონებშიც!
  ტელეფონი:568 637 929

  14495043

  17/11/19 00:01

  თბილისი

 • 14491659

  16/11/19 19:22

  თბილისი

 • საადვოკატო/იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ საადვოკატო/იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის კატეგორიის საქმეებზე,სასამართლოს ყველა ინსტანციაში. 

  მის. ქ. თბილისი, აკაკი წერეთლის N101

  კონსულტაციაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით - 

  მობ.577 99 64 13

  14486279

  16/11/19 12:50

  თბილისი

 • საადვოკატო მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ საადვოკატო/იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის კატეგორიის საქმეებზე,სასამართლოს ყველა ინსტანციაში. 

  მის.ქ. ბათუმი, გამსახურდიას N19

  კონსულტაციაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით - 

  მობ.577414000

  14486247

  16/11/19 12:48

  ბათუმი

 • ადვოკატი (საერთო სპეციალიზაცია)

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ საადვოკატო/იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის კატეგორიის საქმეებზე,სასამართლოს ყველა ინსტანციაში. 

  კონსულტაციაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით - 

  მობ.577 99 64 13

   

  14486159

  16/11/19 12:41

  თბილისი

 • ფინანსური და იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  შპს " პარტნიორები " 

  ჩვენ გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას, სრულ სამართლებრივ მომსახურებას სამოქალაქო-ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით.

  • ქონებრივი დავები
  • სამემკვიდრეო  დავები
  • სამეწარმეო დავები
  • საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტის დაკისრება, ა.შ.)
  • ნებისმიერი სხვა სახის დავა რაც დაკავშირებულია სამოქალაქო - ადმინისტრაციულ სამართალთან.

  ჩვენი კომპანია აგრეთვე  დაგეხმარებათ სასურველი დოკუმენტების მომზადებაში (შესაბამისი საპროცესო დოკუმენტი, ხელშეკრულებაა, წესდება, და სხვა)

  დაგვიკავშრდით : 593783575  მარიანა 0322 16 02 16 

  ან მოგვწერეთ თქვენი პრობლემის შესახებ infopartniorebi@gmail.com 

  მისამართი: თბილისი კოსტავას 1 შესახვევი № 34 ( ლაგუნა ვერეს მიმდებარედ ) 

  14442603

  16/11/19 10:00

  თბილისი

ზემოთ