მობილურ ვერსიაზე გადასვლა
 • ადვოკატი

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას სისხლის , სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კატეგორიის დავებში. წარმომადგელობას ვახორციელებთ სრულიად საქართველოს მასშტაბით.
  სათაო ოფისი ქ. თბილისი,აკაკი წერეთლის N101
  მობ. 577 41 40 00
   

  13223729

  21/07/19 15:09

  თბილისი

 • ხელშეკრულების შედგენა

  150

  გთავაზობთ ნებისმიერი სახის/სირთულის ხელშეკრულების შედგენასა და სამართლებრივ ანალიზს.

  გააკეთეთ სამართლებრივი ანალიზი მანამ, სანამ ხელს მოაწერთ!

  13223693

  21/07/19 15:06

  თბილისი

 • ადვოკატის მომსახურება სააღსრულებო წარმოებაში

  ფასი შეთანხმებით

  •თუ თვლით, რომ სააღსრულებო წარმოება თქვენს ქონებასთან მიმართებით წარმოებს/წარმოებდა კანონის უხეში დარვევით, რის გამოც თქვენ მძიმე მატერიალური ზიანი განიცადეთ და გსურთ აღმასრულებლის ქმედებებისა ან/და აღასრულების ეროვნული ბიუროს განკარგულების გასაჩივრება -დაგვიკავშირიდით, რათა შეძლოთ თქვენი კანონიერი უფლებების აღდგენა გამოცდილი და კომპეტენტური ადვოკატების დახმარებით.

  •მის. ქ. თბილისი, ა. წერეთლის N101

  •მობ. 577 41 40 00

  •ვებ-გვერდი: www.bgl.ge

  •E-mail: bgllawcompany@gmail.com

  13223677

  21/07/19 15:05

  თბილისი

 • ადვოკატის მომსახურება შრომით-სამართლებრივ დავებში

  ფასი შეთანხმებით

  •თუ თვლით რომ უკანონოდ გაგანთავისუფლეს სამსახურიდან, რამაც უხეშად დაარღვია შრომითი ხელშეკრულებითა და საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული და გარანტირებული უფლებები დაგვიკავშირდით, რათა შეძლოთ თქვენი კანონიერი უფლებების აღდგენა გამოცდილი და კომპეტენტური ადვოკატების დახმარებით.

  •მის. ქ. თბილისი, ა. წერეთლის N101

  •მობ. 577 41 40 00

  •ვებ-გვერდი: www.bgl.ge

  •E-mail: bgllawcompany@gmail.com

  13223657

  21/07/19 15:04

  თბილისი

 • მემკვიდრეობის მიღება

  ფასი შეთანხმებით

  •ანდერძითა და კანონით მემკვიდრეობის მიღების დროს წარმოშობილი სამართლებრივი დავების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით, რათა შეძლოთ თქვენი კანონიერი უფლებების აღდგენა გამოცდილი და კომპეტენტური ადვოკატების დახმარებით.

  •მის. ქ. თბილისი, ა. წერეთლის N101

  •მობ. 577 41 40 00

  •ვებ-გვერდი: www.bgl.ge

  •E-mail: bgllawcompany@gmail.com

  13223645

  21/07/19 15:03

  თბილისი

 • ადვოკატის მომსახურება საოჯახო- სამართლებრივ დავებში

  ფასი შეთანხმებით

  •განქორწინებისა და მისგან გამომდინარე სხვა საოჯახო სამართლებრივი დავების დროს (თანასაკუთრების გაყოფა, საალიმენტო ვალდებულებები, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა...) თქვენი ან/და თქვენი შვილების უფლებების დასაცავად დაგვიკავშირდით, რათა შეძლოთ კანონით მონიჭებული  უფლებების დაცვა გამოცდილი და კომპეტენტური ადვოკატების დახმარებით.

  •მის. ქ. თბილისი, ა. წერეთლის N101

  •მობ. 577 41 40 00

  •ვებ-გვერდი: www.bgl.ge

  •E-mail: bgllawcompany@gmail.com

  13223625

  21/07/19 15:01

  თბილისი

 • ადვოკატის მომსახურება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ დავებში

  ფასი შეთანხმებით

  •უფლების მოპოვების მიზნით ადმინისტრაციული ორგანოსგან უარი, რომელიც ზღუდავს თქვენს კანონიერ უფლებებსა და ინტერესებს საჭიროებს სწრაფად რეაგირებას, რათა არ გაუშვათ გასაჩივრების კანონით დადგენილი ვადები, რაც შემდგომში შეუძლებელს გახდის უფლების სასამართლო წესით დაცვას. დაგვიკავშირდით, რათა შეძლოთ თქვენი კანონიერი უფლებების აღდგენა გამოცდილი და კომპეტენტური ადვოკატების დახმარებით.

  •მის. ქ. თბილისი, ა. წერეთლის N101

  •მობ. 577 41 40 00

  •ვებ-გვერდი: www.bgl.ge

  •E-mail: bgllawcompany@gmail.com

  13223573

  21/07/19 14:59

  თბილისი

 • ადვოკატი სისხლის სამართალში

  ფასი შეთანხმებით

  მას, ვისაც დანაშაულის ჩადენას სდებენ ბრალად საჭიროებს ადვოკატის დაუყოვნებლივ დახმარებას, რათა მისი ყოველი სიტყვა მას, ვისაც დანაშაულის ჩადენას სდებენ ბრალად საჭიროებს ადვოკატის დაუყოვნებლივ დახმარებას, რათა მისი ყოველი სიტყვა ადვოკათან შეტანხმებით და მისი მეთვალყურეობის ქვეშ განხორციელდეს. ჩვენ გთავაზობთ სანდო და კვალიფიციურ დახმარებას, რაც მოიცავს ადვოკატის მონაწილეობას:

   

  -ბრალის წარდგენისას;

  -ბრალდებულის დაგითხვისას;

  -ბრალდებულის სასამართლოში პირველი წარდგენისას (აღკვეთის ღონისძიების შეფარდება);

  -ბრალდებულთან ვიზიტს წინასწარი დაკავების იზოლატორში;

  -ბრალდბულთან მუდმივ კომუნიკაციას სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში;

  -ბრალდებულის ინტერესების დაცვას წინასასამართლო სხდომაზე;

  -ბრალდებულის ინტერესების დაცვა საქმის არსებითი განხილვის დროს;

  -საპროცესო შეთანხმებაზე მოლაპარაკების წარმოება;

  -სასჯელისაგან ვადამდე განთავისუფლებაში სამართლებრივ დახმარებას;

   

  დაგვიკავშირიდით ნომერზე 577 41 40 00

  13223561

  21/07/19 14:58

  თბილისი

 • ადვოკატის მომსახურება სისხლის სამართალში

  ფასი შეთანხმებით

  მას, ვისაც დანაშაულის ჩადენას სდებენ ბრალად საჭიროებს ადვოკატის დაუყოვნებლივ დახმარებას, რათა მისი ყოველი სიტყვა მას, ვისაც დანაშაულის ჩადენას სდებენ ბრალად საჭიროებს ადვოკატის დაუყოვნებლივ დახმარებას, რათა მისი ყოველი სიტყვა ადვოკათან შეტანხმებით და მისი მეთვალყურეობის ქვეშ განხორციელდეს. ჩვენ გთავაზობთ სანდო და კვალიფიციურ დახმარებას, რაც მოიცავს ადვოკატის მონაწილეობას:

   

  -ბრალის წარდგენისას;

  -ბრალდებულის დაგითხვისას;

  -ბრალდებულის სასამართლოში პირველი წარდგენისას (აღკვეთის ღონისძიების შეფარდება);

  -ბრალდებულთან ვიზიტს წინასწარი დაკავების იზოლატორში;

  -ბრალდბულთან მუდმივ კომუნიკაციას სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში;

  -ბრალდებულის ინტერესების დაცვას წინასასამართლო სხდომაზე;

  -ბრალდებულის ინტერესების დაცვა საქმის არსებითი განხილვის დროს;

  -საპროცესო შეთანხმებაზე მოლაპარაკების წარმოება;

  -სასჯელისაგან ვადამდე განთავისუფლებაში სამართლებრივ დახმარებას;

   

  დაგვიკავშირიდით ნომერზე 574 45 45 40

  13223485

  21/07/19 14:50

  თბილისი

 • ადვოკატის მომსახურება მემკვიდრეობით-სამართლებრივ დავებში

  ფასი შეთანხმებით

  ანდერძითა და კანონით მემკვიდრეობის მიღების დროს წარმოშობილი სამართლებრივი დავების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით, რათა შეძლოთ თქვენი კანონიერი უფლებების აღდგენა გამოცდილი და კომპეტენტური ადვოკატების დახმარებით. 

  კონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით 574 45 45 40

  13223449

  21/07/19 14:48

  თბილისი

 • აღსრულების ეროვნული ბიუროს აქტების გასაჩივრება

  ფასი შეთანხმებით

  სააღსრულებო წარმოების დროს აუცილებელია ადამიანის უფლებათა მაქსიმალურად დაცვა, რათა პროცესი წარიმართოს თანაზომიერებისა და კანონიერების პრინციპის დაცვით.

  გთავაზობთ ადვოკატის მომსახურებას სააღსრულებო პროცესის მიმდინარეობის დროს, ხოლო საჭიროებისას განკარგულების გასაჩივრებას და წარმომადგენლობას სამივე ინსტანციის სასამართლოში.

  კონსულტაციაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით : 574 45 45 40

  13223409

  21/07/19 14:44

  თბილისი

 • ხელშეკრულების შედგენა

  100

  გთავაზობთ ნებისმიერი სახის/სირთულის ხელშეკრულების შედგენასა და სამართლებრივ ანალიზს.

  გააკეთეთ სამართლებრივი ანალიზი მანამ, სანამ ხელს მოაწერთ!

  13223381

  21/07/19 14:42

  თბილისი

 • განქორწინების საქმის წარმოება სასამართლოს ყველა ინსტანციაში

  ფასი შეთანხმებით

  იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყვიტეთ განქორწინება და გსურთ განქორწინებასთან ერთად ისეთი თანმდევი პრობლემური საკითხების განხილვა როგორიცაა - შვილების საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, ალიმენტის დაკისრება, საკუთრების გაყოფა და ა.შ. დაგვიკავშირდით და მიიღეთ ამომწურავი პასუხი ყველა თქვენ კითხვაზე.

  •ჩვენ დავიცავთ თქვენს უფლებებს სამივე ინსტანციის სასამართლოში სრულიად საქართველოს მასშტაბით.

  •კონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით 574 45 45 40

  13223349

  21/07/19 14:40

  თბილისი

 • საადვოკატო მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში მისაღბი ფასითა და  საუკეთესო პირობებით.

  დაგვიკავშირდით - 574 45 45 40

  13223309

  21/07/19 14:38

  თბილისი

 • ადვოკატი

  ფასი შეთანხმებით

  გთავზობთ საადვოკატო მომსახურებას შემდეგი პირობებით:

  • მომსახურება ხორციელდება მაღალკვალიფიციური ადვოკატებისა და იურისტების მხრიდან;
  • საადვოკატო მომსახურების თანხის გადახდა წარმოებს ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით;
  • საჭიროების შემთხვევაში ხდება როგორც სამოქალაქო/ადმინისტრაციული, ისე სისხლის სამართლის საქმეებზე ორდერის გამოწერა და თქვენ აღარ გიწევთ დამატებითი თანხებისა და ადვოკატების მოძიება;
  • მომსახურება ხორციელდება კლიენტის უპირატესი ინტერესების გათვალისწინებით და კლიენტის ყოველდღიური მეთვალყურეობით;

  თქვენი წარმატება ჩვენდამი ნდობის შედეგია !

  კონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით 574 45 45 40 

   

   

  13223277

  21/07/19 14:35

  თბილისი

 • ადვოკატი / იურისტი / აუდიტი / ბუღალტერი

  1,500

    გთავაზობთ იურიდიულ / საადვოკატო და ბუღალტრულ მომსახურებას 
   

   კონსულტაციისთვის აუცილებელია ვიზიტის დანიშვნა წინასწარ, 

  ვიზიტის საფასური შეადგენს 50 ლარს. აღნიშნულ მომსახურებაში შედის: 

  • სათანადო დარგის პრაქტიკოსი სპეციალისტის (იურისტი/ადვოკატი/ბუღალტერი/აუდიტი) კონსულტაცია  
  • არსებული პრაქტიკის გაცნობა 
  • ხელშეკრულების პირობების გაცნობა 

  ასევე შეგიძლიათ მოგვწეროთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე თქვენი პრობლემის შესახებ და მიიღოთ ზოგადი ხასიათის კონსულტაცია. 

  ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგ სპეციალიზაციებს: 

  • სისხლის სამართალი
  • ადმინისტრაციული სამართალი
  • სამოქალაქო სამართალი 
  • საოჯახო სამართალი 
  • სამემკვიდრეო სამართალი 
  • შრომის სამართალი 
  • სახელშეკრულებო სამართალი 
  • სამეწარმეო სამართალი 
  • საგადასახადო სამართალი 
  • ბუღალტერია 
  • აუდიტი 

   განვახორციელებთ წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას საქართველოს ყველა ინსტაციის სასამათლოში, სახელმწიფო ორგანოებსა და კერძო პირებთან ურთიერთობებში. 

   

   

  ტელ: 032-2-43-14-07

  მობ: 577-28-29-88 

  მის: მ.ლებანიძის 11 

  ელ.მის: geolawguardian@gmail.com 

  ვებ.მის: lawguardian.ge

  12019651

  21/07/19 10:00

  თბილისი

 • იურისტი, დაგეხმარებით სესხის აღებაში, გაგიწევთ იურიდიულ კონს

  140,000 $

  იურისტი, დაგეხმარებით სესხის აღებაში, გაგიწევთ იურიდიულ კონსულტაციებს. თანხებს 2%-- 2.5%-3%-მდე 2.000-დან  დოლარში და ლარში იპოთეკის ხელშეკრულებით, თავისუფალი დაფარვის გრაფიკით,ერთი თვიდან ნებისმიერი ვადით,თანხას დაგაფარინებთ 100-100 დოლარობით,თქვენზედ მორგებული პირობებით.არ მაქვს არანაირი ჯარიმები და წინსწრების საკომისიო.თანხებს ჩავდებ თბილისის კორპუსის ბინებში,საკუთარ სახლებში, კომერციულ ფართებში,კარგი მდებარეობის მიწის ნაკვეთებში,კარკასული ტიპის კორპუსის ბინებში,ნომერ მინიჭებულ იტალიურ ბინებში, ასევე ჩავდებ თანხებს თბილისთან ახლომდებარე აგარაკებზე, ვაკეთებ ჩანაცვლებას. მაქვს საუკეთესო პირობები. ჩემთან თანამშრომლობით კმაყოფილი დარჩებით

  13137316

  21/07/19 10:00

  თბილისი

 • ⚖️ სამართლებრივი დახმარება/Legal advice

  2,000

  ☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537, (032)2549451;

   

  ✅ Free legal advice - 577 111 537, (032)2549451;

   

  ☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

  1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 
  2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 
  3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 
  4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

  5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 
  6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 
  7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

  8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

  9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

  10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

  11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
  12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

  15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

  16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

   

  მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

  ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

   

  ✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

  https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

  www.dlb.ge 

   

  მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1.  ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.

  12501704

  20/07/19 11:39

  თბილისი

 • საშუამავლოს გარეშე

  777

  გთავაზობთ საშუამავლოს და ზედმეტი დანახარჯების გარეშე. გაიცემა, თბილისში მდებარე უძრავი ქონების გარანტიის საფუძველზე, ერთ დღეში. საპროცენტო განაკვეთი: თვეში 1.8%-დან. შესაძლებელია ძირი თანხის ეტაპობრივი დაფარვა, რაც იწვევს გადასახდელი პროცენტის შემცირებასაც.TEL:557960963

  12479212

  19/07/19 12:09

  თბილისი

 • გამოცდილი ადვოკატის კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება.

  ფასი შეთანხმებით

  გამოცდილი, საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი გაგიწევთ სრულ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას: სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და  სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა  განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა, იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტის დადგენა და ა.შ. დაგიწერთ ასევე სარჩელს და  შესაგებელს.

  სისხლის სამართლის საქმეებზე (ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ეკონომიკური დანაშაული, ნარკოტიკული დანაშაული, სამოხელეო დანაშაული და ა.შ.) კლიენტის  უფლებების და ინტერესების დაცვა: წინასწარი გამოძიების ორგანოებში, პოლიციაში, პროკურატურასა და  სასამართლოში. გაგიწევთ ასევე კვალიფიციურ იურიდიულ კონსულტაციას. მისამართი: თბილისის სააპელაციო  სასამართლოსთან. გრ.რობაქიძის გამზირი-7. ტელ: 599-39-30-55.

  13171219

  19/07/19 11:33

  თბილისი

ზემოთ