• ყველაფრის გადაზიდვა საქართველოს/თბილისის მასშტაბით
  • ყველაფრის გადაზიდვა საქართველოს/თბილისის მასშტაბით
Tbilisi58733 View
ID 10630514 - 08/07/20 08:09
206.53

ყველაფრის გადაზიდვა საქართველოს/თბილისის მასშტაბით

Product description

გთავაზობთ ტვირთის გადაზიდვის მომსახურებას, როგორც თ ბ ი ლ ი ს ი ს, ისე ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს მასშტაბით. ---- გვყავს ტვირთის მზიდავებიც. (20 ლარიდან)


სატვირთო I
3.2 სიგრძე
1.85 სიმაღლე
1.8 სიგანე

სატვირთო II
4.2 სიგრძე
2.3 სიმაღლე
2.1 სიგანე

 

 

გადაზიდვა, ავეჯი, ტვირთი, ავეჯის გადაზიდვის სერვისი, ტვირთის გადაზიდვის სერვისი.

Similar products